Symptomen blaaskanker

Kanker is een dodelijke ziekte die net zo moeilijk te bestrijden is omdat ze zich vanuit je eigen lichaamscellen ontwikkelt. Er is dus geen sprake van lichaamsvreemde stoffen of “indringers” die opgemerkt kunnen worden door je afweersysteem. Bij blaaskanker ontwikkelen tumoren zich vanuit de cellen die samen je blaas vormen. Het feit dat je lichaam de ziekte niet detecteert, heeft zo zijn gevolgen voor de symptomen: deze zijn erg beperkt en niet duidelijk, waardoor blaaskanker in vele gevallen slechts laat opgespoord en gediagnosticeerd kan worden.

Urine

Er zijn enkele symptomen die kunnen duiden op blaaskanker. Een tumor bestaat uit abnormale bloedvaten en abnormaal gevormde cellen, die als geheel erg onstabiel zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van deze abnormale cellen in je urine terecht komen. Ook bloed in de urine kan duiden op blaaskanker. Het kan gaan om zichtbare verkleuringen van de urine, maar even goed om microscopische hoeveelheden, die niet met het blote oog te zien. Dit is het meest voorkomende symptoom, maar hoeft niet noodzakelijk op kanker te wijzen. Samengevat betekent het: mensen met blaaskanker hebben (sporen van) bloed in hun urine, maar mensen met bloed in hun urine hebben niet altijd blaaskanker…

Een ander, minder voorkomend symptoom is de aanwezigheid van de kankercellen zelf in de urine. Het gaat hierbij om zogenaamde transitionele cel carcinomen, dit is het type kankercel dat de overgrote meerderheid van de gevallen van blaaskanker veroorzaakt. Het gaat hierbij om kankercellen die loskomen van de urineleiders of de binnenkant van je blaas. Andere, minder voorkomende mogelijke kankercellen in de blaas zijn adenocarcinomen en het Squamous celcarcinoom.

Gevoeligheid blaas

Tot slot kan de aanwezigheid van een tumor binnen de contouren van de blaas leiden tot een verhoogde gevoeligheid van de blaas. Dit uit zich dan weer in een verstoring van de werking van dit orgaan, met plasproblemen tot gevolg. Het gaat hier vooral om veelvuldig en hoogdringend urineren. Het gebeurt echter niet zo vaak dat een tumor het functioneren van je blaas hindert en zo tot merkbare symptomen leidt. Blaaskanker is algemeen gesproken moeilijk op te sporen, omdat het gaat om een orgaan dat diep in het lichaam verscholen ligt.

Lees meer over: blaas , blaaskanker , bloed , kanker , kankercellen , tumor , urine