Symptomen aderverkalking

Aderverkalking of atherosclerose is een ziekte waarbij vetstoffen zich verzamelen op de wanden van de slagaders. De ziekte ontwikkelt zich langzaamaan. Aanvankelijk zul je er geen klachten van ondervinden. Pas als een slagader zo vernauwd of geblokkeerd is dat die je weefsels en organen niet meer genoeg bloed kan bezorgen kun je klachten ondervinden. Soms kan een bloedklonter zelfs de hele bloedstroom blokkeren. De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar atherosclerose optreedt.

Hart (aderverkalking in je hartslagaders)

Pijn en zwaar gevoel op de borst (angina pectoris), kortademigheid, zweten, misselijkheid, duizeligheid, lichthoofdig gevoel, hartkloppingen.

Hersenen (aderverkalking in je hersenslagaders)

Duizeligheid of verwardheid, zwakte of verlamming aan een kant van het lichaam, gezichtsstoornissen, verlies van gezichtsvermogen, moeite met lopen, coördinatieproblemen in armen en handen, moeite met spreken of onduidelijk spreken.

Als deze symptomen binnen 24 uur weer verdwijnen, hebben we het over een transient ischemic attack (TIA). Als de hersenslagaders volledig geblokkeerd zijn door aderverkalking en de symptomen langer duren, hebben we het over een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA).

Buik (aderverkalking in de slagaders naar je darmen)

Dof gevoel of krampen in het midden van de buik, begint meestal een kwartier tot een halfuur na de maaltijd. Als een slagader volledig geblokkeerd zit, gaat die pijn soms gepaard met braken, diarree of zwelling van de buik.

Benen (aderverkalking in de slagaders naar je benen)

Last van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), wat zich uit in pijn bij het rondwandelen, bekend onder de naam claudicatio intermittens of etalagebenen.