Complicaties atherosclerose of aderverkalking

De complicaties die kunnen volgen op aderverkalking of atherosclerose bestaan vooral uit hart- en vaatziekten.

De vernauwingen en verhardingen (plaques) hebben enorme gevolgen voor het zuurstoftransport in het lichaam. Die vernauwingen kunnen, afhankelijk van de plaats waar ze gelegen zijn, een hartinfarct, angina pectoris, een herseninfarct of etalagebenen veroorzaken.

Hart

Bij dichtgeslibde bloedvaten van het hart kan de pompfunctie van het hart verminderen. Het bloed wordt dan minder goed door het lichaam gepompt, wat hartfalen tot gevolg kan hebben. De vernauwing van een van de kransslagaders kan leiden tot angina pectoris.

Hersenen

Door arteriosclerose kan er in de hersenen een bloedvat vernauwen of dichtslibben. Ten gevolge daarvan kan de patiënt een TIA (Transient Ischaemic Attack) krijgen. De symptomen daarvan bestaan onder meer uit halfzijdige verlamming, halfzijdige uitval van het gezichtsveld en spraakstoornissen. Deze zijn binnen 24 uur weer verdwenen. Een TIA is vaak een voorbode van een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte. Dat is het geval wanneer de symptomen langer dan 24 uur aanhouden.

Been

Door de afzetting van plaques in de slagader en de verharding van de wand van de slagader wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd. Het gevolg daarvan is perifeer arterieel vaatlijden (PAV), wat zich uit in de vorm van etalagebenen of claudicatio intermittens. Bij het stappen kun je dan pijn ervaren in de kuit, het dijbeen of de bil. Na even te rusten verdwijnt die pijn en kun je verder lopen.