Strookfunderingen

Funderingen zijn ondergrondse constructies die de druk van je woning opvangen. Je kan kiezen uit verschillende types van funderingen, waarvan de ‘strookfundering’ of fundering op staal’ een bekend voorbeeld is. Deze fundering bestaat uit betonnen stroken die men aanlegt in gleuven in de bouwgrond. Op percelen waar de grond een relatief grote draagkracht bezit, is de strookfundering meestal een goede keuze. Houd wel steeds toezicht op de kwaliteit van je materiaal en de juiste uitvoer van de werken.

Hoe gaat men te werk bij de aanleg van een strookfundering?

De strookfundering is een constructie van betonnen stroken die men aanlegt in de grond ter hoogte van de plaatsen waar later de muren van het gebouw zullen staan. Men graaft hiervoor gleuven van ongeveer 40 tot 60 centimeter breed waarin men beton stort, gewoonlijk op een diepte tussen 80 en 120 centimeter. Bovenop de betonnen stroken plaatst men een lichtgewapende vloerplaat of welfsel, meestal met een dikte van ongeveer 12 centimeter. Bij gebruik van een welfsel legt men vaak nog een laag betonblokken aan tussen de fundering en het welfsel.

Wanneer kies je voor een strookfundering?

De strookfundering is de meest voor de hand liggende optie op percelen waar de grond over een relatief grote draagkracht beschikt. In sommige situaties is dit type fundering niet geschikt, zoals bijvoorbeeld in het geval van gebouwen met een vloer die zowel druk- als trekkrachten uitoefent op de funderingen. Het risico op scheuringen is kleiner als je in deze situatie kiest voor een gewapende fundering, bijvoorbeeld een algemene funderingsplaat.

Waar moet je op letten?

Een strookfundering is in veel gevallen een goede keuze en is bovendien gewoonlijk de goedkoopste optie. Toch moet je ook bij deze ‘veilige’ keuze letten op de kwaliteit en toepasbaarheid van je materiaal en toezien op een juiste uitvoering van de werken. Ongeschikte of slecht aangelegde funderingen kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken, waarvan grondverzakkingen en scheuren bekende voorbeelden zijn.

Houd ook steeds de volgende aandachtspunten in de gaten:

  • De breedte van de betonnen stroken moet in verhouding staan tot het gewicht dat op de muren terecht zal komen. Om deze reden moeten buitenmuren op bredere stroken kunnen steunen dan binnenmuren.
  • Meestal kiest men voor gewoon beton, maar ook gewapend beton is bruikbaar. Bespreek in dat geval altijd met een architect of ingenieur welk type het meest geschikt is voor je funderingen. Let bij de aankoop van gewapend beton ook goed op de prijs-kwaliteitverhouding.
  • De minimumdiepte van 80 centimeter voor de betonnen stroken moet steeds gerespecteerd worden om het materiaal te beschermen tegen schade door vriestemperaturen.
  • Houd je aan een minimumbreedte van 40 centimeter voor de betonnen stroken om de stevigheid van je funderingen te verzekeren.
  • Wie begaan is met het milieu, laat gewapend beton best achterwege. Door het grote gewicht van het materiaal zorgt het transport voor een aanzienlijke uitstoot. Kalkzandsteen is een milieuvriendelijker alternatief.