Risicofactoren die kans op een miskraam verhogen

Verscheidene risicofactoren verhogen de kans op een miskraam.

Leeftijd

Vrouwen vanaf 35 jaar komen terecht in een risicovolle leeftijdsklasse. Op dat moment bedraagt de kans op een miskraam ongeveer 20%. Op 45-jarige leeftijd stijgt die zelfs tot 80%. Recent onderzoek heeft ook uitgewezen dat de kans op een miskraam groter is als de vader ouder is dan 40. Vruchtbaarheidsproblemen zouden dan aan de basis liggen.

Vorige miskramen

Een vorig miskraam geeft geen aanleiding tot een tweede, maar het verhoogt wel de kans erop. Het risico wordt ook groter naarmate het aantal voorafgaande miskramen groter is. Na twee miskramen is de kans op een volgende ongeveer 28%. Na 3 miskramen is deze kans weer wat groter.

Baarmoeder- en eierstokafwijkingen

Deze geven soms aanleiding tot een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waarbij het bevruchte eitje op een andere plaats dan in de baarmoeder terechtkomt. In de meeste gevallen nestelt het zich in de wand van een eileider, die natuurlijk niet op een zwangerschap voorzien is. Wanneer de vrucht groeit, zal hij uiteindelijk barsten. Tegenwoordig is ongeveer 1 op de 100 zwangerschappen buitenbaarmoederlijk. Opvallend hierbij is dat de bloedingen niet zo erg zijn, maar dat hevige buikpijn het voornaamste symptoom is. Los hiervan kunnen baarmoederafwijkingen ook bijvoorbeeld slecht baarmoederslijmvlies als gevolg van hormonale problemen of een grote vleesboom inhouden.

Bepaalde ziektes

Onbehandelde diabetes, hartziektes, schildklierziektes,… Ze kunnen allen -al dan niet op een andere manier- aanleiding geven tot een miskraam.

Stress

Stress geeft aanleiding tot een hoge bloeddruk, die op zijn beurt aanleiding geeft tot zwangerschapsvergiftiging. Stress is een absolute boosdoener tijdens de zwangerschap en wordt dus beter helemaal vermeden.

Roken, alcohol en drugs

Vrouwen die veel roken en drinken hebben een verhoogd risico op een miskraam. Het is dus aangeraden dit net voor en tijdens de zwangerschap even stop te zetten. Hetzelfde geldt voor drugs.

Prenatale tests

Sommige prenatale genetische tests kunnen tot een miskraam leiden.