Oorzaken van een miskraam

Leeftijd

Een van de voornaamste redenen waarom vrouwen liefst niet meer zwanger worden op late leeftijd, is omdat er dan een verhoogde kans bestaat op een miskraam. Enerzijds is dit omdat oudere vrouwen een minder goede hormoonregeling hebben, wat nodig is voor een geslaagde innesteling van de bevruchte eicel. Anderzijds is het eitje dat uit de eierstok vrijkomt van minder goede kwaliteit.

Vanaf een leeftijd van 40 jaar maken vrouwen ongeveer 45% kans op een miskraam. Ook de kans op mongolisme neemt toe, maar blijft aanzienlijk kleiner (ongeveer 1,5%).

Fout in de chromosomen

De precieze oorzaak van een miskraam is meestal moeilijk te achterhalen, maar in ongeveer 60% van de gevallen is het een gevolg van een chromosoomafwijking. Een foetus heeft 46 chromosomen nodig: 23 van de moeder en 23 van de vader. Wanneer er iets fout loopt en de foetus hierdoor te veel of te weinig chromosomen krijgt, kan deze niet op een normale manier groeien en wordt hij uit het lichaam gestoten. Dit impliceert niet dat er bij een volgende zwangerschap een verhoogde kans is op een tweede miskraam.

Antistoffen

Ze spelen een belangrijke rol in ons immuniteitssysteem, maar het kan soms gebeuren dat een moeder antistoffen maakt tegen haar kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de moeder resusnegatief is, terwijl het kind resuspositief is. De antistoffen veroorzaken een verhoogde stolbaarheid van het bloed, waardoor er makkelijk bloedklonters ontstaan. Als er hierdoor een verminderde bloedtoevoer is naar de foetus, kan dit leiden tot een miskraam.

Afwijkingen aan de baarmoeder

Sommige afwijkingen geven geen problemen, terwijl andere tot steeds terugkerende miskramen kunnen leiden. Deze kunnen ofwel erfelijk zijn, ofwel een gevolg van de inname van het hormoon DES. Een operatie lijkt de enige oplossing, maar dan nog is de slaagkans niet 100%.

Gezondheidsproblemen

Talloze gezondheidsproblemen kunnen aan de basis liggen van een miskraam. Voorbeelden zijn diabetes, de ziekte van Wilson (een erfelijke stofwisselingsziekte), geslachtsziektes… Het is evenwel bijzonder moeilijk de precieze oorzaak te kennen. Er wordt meestal dan ook geen gevonden.