Oorzaken van uitdroging

Uitdroging of dehydratie komt voor als het lichaam meer vocht verliest dan het opneemt. Dat men niet genoeg vocht opneemt komt vaak doordat men in de onmogelijkheid is om te drinken. Dit is vaak te wijten aan de omstandigheden, vb. leven in een woestijn, maar ook aan de onmogelijkheid om dorst te herkennen of kenbaar te maken. Dit laatste zien we bij senioren en kleine kinderen.

Zowel het niet genoeg opnemen van vocht, als het te veel verliezen van vocht kan dus de oorzaak zijn van uitdroging. Verlies van vocht kan zich uiten in tranen, zweet, diarree, braaksel of urine. Dit kan in de hand worden gewerkt door verschillende factoren:

Ziekten

  • Diabetes: Diabetespatiënten hebben een hoog glucoseniveau in hun bloed. De nieren proberen zich hiervan te ontdoen door het produceren van meer urine. Hierdoor verliest het lichaam veel vocht wat de kans op uitdroging verhoogt.
  • Maag- en darmziektes: Maag- en darmziektes leiden tot braken en diarree. Braken en diarree leiden op hun beurt dan weer tot dehydratie.
  • Koorts  Iemand met koorts zweet meer dan normaal. Hoe hoger de koorts, hoe hoger het vochtverlies.
  • Brandwonden: Doordat de verbrande huid heel dun en kwetsbaar is, kan deze niet altijd voorkomen dat het vocht uit het lichaam sijpelt. Dit vochtverlies kan ook voldoende zijn om tot uitdroging te leiden.

Klimaat

Zowel extreem warme, als extreem koude temperaturen kunnen leiden tot uitdroging. 

Extreme hitte

Om het lichaam te koelen scheiden de longen water af. Indien de buitentemperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur (37°c) is dit niet mogelijk omdat het water niet kan verdampen. De ademhaling daarentegen produceert wel nog steeds warmte waardoor je het benauwd krijgt. Het lichaam kan al deze warmte niet kwijt en de zweetklieren worden extra gestimuleerd.

Extreme koude

Bij hijgen, versneld ademen of inspanning in ijle lucht voeren de longen extra water af. Door de ijlere, koelere lucht heeft een mens minder erg in dit vochtgebruik. Ook heeft men minder dorst omdat het dorstgevoel minder wordt herkend. 

Intensieve fysieke activiteit

Atleten vormen een risicogroep voor uitdroging. Door de grote fysieke inspanningen warmt het lichaam op. Om het lichaam af te koelen zetten de zweetklieren een laagje water af op de huid. Als dit water verdampt koelt het lichaam af. Bij intense fysieke inspanning kan dit tot een waterverbruik van 1 tot 2 liter zorgen.

Alcoholmisbruik

Het lichaam herkent alcohol als een giftige stof. Als reactie wil het deze stof zo snel mogelijk afvoeren. Het lichaam zorgt ervoor dat je meer moet plassen en harder gaat zweten. Ondertussen stijgt de temperatuur in de hersenen, wat een dorstsignaal veroorzaakt. Al snel drinkt men een volgend  glas om dit dorstgevoel tegen te gaan. De hoofdpijn en misselijkheid die gepaard gaan met een kater zijn dan ook te wijten aan dehydratie.