Oorzaken van astigmatisme

Om de oorzaken achter astigmatisme te kunnen beschrijven, is het nodig om eerst de principes van de werking van het oog uit te leggen.

Werking van het oog

De werking van het oog en een fototoestel zijn enorm gelijkaardig en bestaan beide -simpel gesteld- uit drie delen:

  • Het hoornvlies en de lens: deze zijn gesitueerd aan de voorzijde van het oog en werken net zoals de lens van een fotocamera.
  • Het netvlies: het netvlies ligt aan de achterzijde van het oog en kan men vergelijken met de film in een fototoestel. Dit is een lichtgevoelige laag weefsel die het beeld dat gevormd wordt door inkomend licht kan vastleggen en opslaan.
  • De oogzenuw: dit zendt het beeld van het netvlies door naar de hersenen.

Astigmatisme ontstaat doorgaans ten gevolge van een probleem met het hoornvlies.

Het hoornvlies

Het hoornvlies is een doorzichtige laag weefsel die de voorkant van het oog bedekt. Het beschermt het oog tegen beschadiging maar ook infecties.

Het hoornvlies en de lens zijn ook verantwoordelijk voor het bundelen van het inkomende licht om een duidelijk beeld te vormen op het netvlies.

Normaal gesproken moet het hoornvlies perfect gekromd zijn, zoals de bovenste helft van een voetbal. Bij astigmatisme daarentegen is deze kromming niet overal gelijk doordat er een deel steiler gekromd is dan het andere.

Wanneer het inkomende licht via een imperfect hoornvlies op het netvlies geprojecteerd wordt, ontstaat er een vervormd beeld.

Waarom sommige mensen met deze aandoening geboren worden, is nog altijd onbekend. Er is daarnaast wel aannemelijk bewijs dat het om een erfelijke aandoening gaat.

Lees meer over: astigmatisme , hoornvlies , lens , netvlies , ogen , oog , oogaandoening