Oorzaken ischias

Ischias kan veel verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen is de aandoening te wijten aan de druk op de wortels van de ischiaszenuw (nervus ischiadicus), die tal van spieren aanstuurt. Ischias kan onder meer het gevolg zijn van schokken of het optillen van zware voorwerpen. Elke verwonding van het ruggenmerg met als gevolg uitpuiling van de tussenwervelschijven, kan leiden tot beknelling van de zenuwen. Maar ook uitpuiling door veroudering of door een slechte houding kan leiden tot ischias.

  • Discushernia: dit is een van de meest voorkomende oorzaken van ischias bij jonge mensen. De tussenwervelschijf, het kraakbenig schijfje tussen twee wervels dat dient om schokken op te vangen, drukt dan op een zenuwwortel. Door die druk ontwikkelt zich een ontstekingsreactie van de zenuw.
  • Artrose van de wervelkolom: deze oorzaak komt vaker voor bij mensen ouder dan 50. De gewrichten verouderen, wat leidt tot een verdikking van de wervelranden, met vorming van benige aangroei. Dit kan de zenuw (nervus ischiadus) irriteren.
  • Spondylolisthesis: voorwaartse verschuiving van de wervel. Dit kan aangeboren zijn of te wijten zijn aan een trauma.
  • Bekkenfractuur
  • Heupontwrichting
  • Tumor in de wervelkolom: deze kan druk uitoefenen op de wervelkolom zelf of op de zenuwuiteinden.
  • Laatste maand zwangerschap: ten gevolge van een veranderde lichaamshouding wordt er druk op de zenuw uitgeoefend.
  • Osteoporose: botontkalking treedt vooral op bij vrouwen in de menopauze.
  • ziekte van Bechterew (spondylitis ankylosans): deze aandoening wordt gekenmerkt door  een stijve wervelkolom en spiercontracties.
  • Infectieuze spondylitis: infectie in de wervels en/of tussenwervelschijven ten gevolge van een bacterie.