Oorzaken Borderline

De precieze oorzaak van een Borderline-persoonlijkheidsstoornis is nog niet gekend. De stoornis zou een gevolg kunnen zijn van een slecht evenwicht in de neurotransmitters, die je stemming bepalen.

Maar ook erfelijke en omgevingsfactoren zouden een invloed hebben. Borderline komt vaker voor bij mensen van wie de ouders, de broer of de zus de aandoening hebben. Ook zou het vaker opduiken in families met problemen als een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, middelenmisbruik en stemmingsaandoeningen als een depressie.

Mensen die de Borderline-persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen, lopen in hun jeugdjaren vaak een trauma, zoals seksueel, fysiek of emotioneel misbruik, verwaarlozing of het verlies of een scheiding van een ouder. Zo’n trauma in combinatie met persoonlijkheidstrekken als slecht omgaan met stress of angst verhoogt het risico op Borderline.

Het is wetenschappelijk bewezen dat bij bepaalde mensen met een Borderline-persoonlijkheidsstoornis  sommige breinfuncties verzwakt zijn, maar het is nog niet duidelijk of dit een oorzaak of een gevolg is van de persoonlijkheidsstoornis.