Omgaan met Borderline

Leven met een Borderline-persoonlijkheidsstoornis kan erg moeilijk zijn. Door therapie te volgen kan je vaardigheden aanleren om je aandoening beter onder controle te houden en er beter mee om te gaan. Deze tips kunnen je daarbij helpen

  • Houd je nauwgezet aan je behandeling, woon iedere therapiesessie bij en neem je medicijnen zoals voorgeschreven
  • Oefen op gezonde manieren om met pijnlijke gevoelens om te gaan in plaats van jezelf te verwonden
  • Probeer te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn voor uitbarstingen en impulsief gedrag
  • Wees niet beschaamd over je aandoening
  • Zoek hulp voor problemen die met de aandoening samenhangen, zoals middelenmisbruik
  • Probeer zoveel mogelijk over de persoonlijkheidsstoornis te weten te komen
  • Zoek lotgenoten die weten wat je doormaakt
  • Slaap genoeg en probeer iedere dag rond hetzelfde tijdstip naar bed te gaan
  • Vermijd alcohol, drugs en medicijnen die niet aan jou zijn voorgeschreven
  • Maak geen belangrijke beslissingen (zoals het veranderen van job, verhuizen, trouwen of scheiden) wanneer je je geïrriteerd, angstig, boos of neerslachtig voelt

Denk eraan dat je van Borderline-persoonlijkheidsstoornis nooit kunt genezen.  Wel is het zo dat de aandoening vaak erger  is bij jongvolwassenen, maar iets stabieler is bij 30’ers en 40’ers.