Behandeling Borderline-persoonlijkheidsstoornis

Een borderline-persoonlijkheidsstoornis kan niet worden genezen en is bovendien moeilijk te behandelen. Na een periode van beterschap, keren de symptomen vaak terug. Maar het is wel mogelijk de het gedrag van mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis aan te passen. Het is van groot belang dat mensen met de stoornis langdurig behandeld worden. Borderline wordt meestal behandeld met een combinatie van therapie en medicijnen.

Therapie tegen borderline

Een borderline-patiënt is vaak het meest geholpen door therapie te volgen. Die therapie duurt lang en is vrij impulsief.

Bij de therapie is het van groot belang dat er een stabiele vertrouwensrelatie ontstaat tussen de patiënt en de therapeut. Want ook hier geldt dat borderliners zwart-wit denken, te hoge verwachtingen koestert en angst ervaart om in de steek gelaten te worden.

Als de patiënt de therapeut vertrouwt, zullen de volgende stappen in de therapie gericht zijn op het meer inzicht geven in de stoornis, de acceptatie ervan en het omgaan ermee. Men probeert de patiënt sociale vaardigheden aan te leren, te leren hoe hij zijn zwart-witdenken moet tegengaan en hoe hij moet omgaan met verlatingsangst.

Een patiënt die een gevaar vormt voor zichzelf of omgeving, kan eventueel opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij herhaalde zelfmoordpogingen.

Medicijnen

Medicijnen als kalmeermiddelen, anti-psychotica en antidepressiva kunnen bepaalde symptomen verlichten. Anti-psychotica kunnen de verschijnselen als verwardheid en stemmen horen onderdrukken, maar ook de hevige emoties als angst. Antidepressiva kunnen ingezet worden om neerslachtigheid en extreme impulsiviteit te onderdrukken.

Met een borderlinestoornis kun je zeker nog een normaal leven leiden, je hebt dan vooral structuur en regelmaat nodig.