Borderline-persoonlijkheidsstoornis

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. De term werd eind jaren ’30 voor de eerste keer gebruikt en betekent eigenlijk ‘grens’. Lange tijd werd namelijk gedacht dat borderline zich op de grens van een psychose en een neurose bevond. Een persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door gedachten, gevoelens en gedrag dat afwijkt van datgene dat als normaal beschouwd wordt.

Symptomen Borderline

Typische kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis zijn:

  • Extreem veranderlijk en impulsief gedrag
  • Zwart-wit denken, grijs bestaat niet
  • Hoge verwachtingen van anderen, daardoor wisselende relaties en vriendschappen
  • Stemmingswisselingen
  • Zelfverwonding
  • Dissociëren (het krijgen van een soort van black-out)
  • Zelfverwonding of zelfdoding

Oorzaken

De precieze oorzaak van borderline is nog niet bekend, maar men blijft er wel onderzoek naar doen. De stoornis kan een gevolg zijn van een slecht evenwicht in de neurotransmitters, maar ook erfelijke en omgevingsfactoren spelen een grote rol. Zo kan een trauma dat je hebt opgelopen in je kinderjaren ertoe leiden dat je later borderline-persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt.  

Behandeling borderline

Ter behandeling van borderline is een combinatie van therapie en medicatie aangewezen.  Als de patiënt therapie volgt, is het van groot belang dat er een stabiele vertrouwensrelatie wordt opgebouwd met de therapeut. Daarna zalmen proberen de patiënt meer inzicht te geven in zijn ziekte en manieren te leren om er mee om te gaan. Medicijnen als kalmeermiddelen, anti-psychotica en antidepressiva kunnen bepaalde symptomen verlichten.

Voorkomen

Een borderline-persoonlijkheidsstoornis kan niet voorkomen worden.