Mogelijke complicaties bij keizersnede


Bij een keizersnede komt de baby niet natuurlijk, maar door een operatie via de buikwand ter wereld. Deze wijze van bevalling wordt door de gynaecoloog aangeraden indien bevalling via de vagina niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de baby te groot of slecht gepositioneerd is.

Complicaties

Zoals bij elke ingreep, is er ook bij een keizersnede kans op complicaties. Deze zijn gelukkig zeldzaam. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende.

Bloedarmoede

Bij een keizersnede verliest de moeder veel bloed. Indien dit in grote mate is, kan er bloedarmoede optreden. Bloedtransfusie of ijzertabletten volstaan meestal om het probleem te verhelpen.

Blaasontsteking

Af en toe kan na een keizersnede een blaasontsteking ontstaan. Daarom wordt de urine gecontroleerd, zodat er eventueel bijkomende medicijnen kunnen toegediend worden.

Bloeduitstorting

Wanneer na de ingreep een bloedvaatje onder de huid blijft nabloeden, ontstaat er bloeduitstorting. De kans op dergelijke complicaties is groter indien de bloedstolling bij een keizersnede afwijkend is, bijvoorbeeld bij weinig bloedplaatjes als gevolg van een ernstig verhoogde bloeddruk.

Nabloeding

Wanneer de bloeddruk erg hoog ligt, kan er nabloeding in de buik optreden, met eventueel een tweede noodzakelijke operatie als gevolg. Dit komt echter zelden voor.

Darmproblemen

Na de ingreep moeten de darmen weer op gang komen. Zelden gebeurt dit moeizaam, waardoor misselijkheid kan optreden.

Beschadiging van de blaas

De kans op deze complicatie is erg zeldzaam, maar neemt toe indien je al enkele keizersneden achter de rug hebt.

Trombose

Na elke operatie of bevalling is er een verhoogd risico op een trombose. Bloedverdunnende middelen helpen dit te voorkomen.

Infectie

Vooral bij langdurige bevallingen, kunnen er infecties in de wonde optreden. Hygiënegebrek kan hiervan de oorzaak zijn. Om infecties te voorkomen, worden er vaak tijdens de operatie preventief antibiotica toegediend.