Leven met hartfalen

Veel mensen panikeren wanneer ze het woord ‘hartfalen’ horen. Hoewel de term hartfalen het wel enigszins suggereert, duidt ze niet op de situatie waarin het hart gestopt is met werken. Hartfalen is de aandoening die zich voordoet wanneer het hart geen tred kan houden met zijn werklast. Aangezien er geen genezing is voor de ziekte, zal de patiënt voor een groot deel zelf instaan voor het verloop ervan. De voordelen van zelfzorg zijn zeer aantrekkelijk. Zo zullen deze patiënten langer leven, onafhankelijker zijn, en vooral minder pijn, angst en vermoeidheid vertonen.

Geneesmiddelen

Nadat de aandoening is vastgesteld, zal de patiënt voorschriften krijgen voor medicijnen om het hartfalen te behandelen. Het is uiteraard van cruciaal belang dat de patiënt dit advies goed opvolgt en de voorgeschreven medicijnen daadwerkelijk inneemt. Wanneer de patiënt zijn geneesmiddelen niet inneemt of andere dan voor hem werden voorgeschreven, is het waarschijnlijk dat zijn toestand er op achteruit zal gaan en wordt de kans dat boezemfibrilleren optreedt aanzienlijk vergroot.

Indien neveneffecten van de geneesmiddelen zich manifesteren, dien je onmiddellijk contact op te nemen met je arts, die dan de dosis of het medicijn zelf kan aanpassen. Het is overigens verstandig om je te laten vaccineren tegen longontsteking en griep omdat luchtweginfecties de conditie van de patiënt beduidend kunnen verergeren.

Aangepaste levensstijl

Bovendien zal de arts enige richtlijnen geven omtrent de noodzakelijke aangepaste levensstijl van de patiënt. Hij zal onder andere roken, alcohol, zout en vetrijk voedsel sterk afraden. Ook zal hij precieze instructies geven betreffende de vochtinname.

Voldoende fysieke inspanning is ook belangrijk om het hart sterker te maken, zeker als je in het verleden weinig aan sport gedaan hebt. Belangrijk is ook om je gewicht nauwlettend in het oog te houden. Indien je te zwaar bent, zal je op een verantwoorde manier een gezond gewicht moeten bereiken. In sommige gevallen is het daarom heilzaam om bij een diëtist langs te gaan.

Emotionele kwesties

Zieken die lijden aan hartfalen en het moeilijk hebben om met hun aandoening om te gaan, kunnen zich aansluiten bij een steungroep voor patiënten. Op die manier is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bij te staan op moeilijke momenten. Hiernaast kan de steun van familieleden en vrienden ook een enorme hulp zijn om de patiënt op zijn gemak te doen voelen.

Lees meer over: geneesmiddelen , hart , hartfalen