Kinderen en slaapwandelen

Slaapwandelen komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Het kind is gedeeltelijk, maar niet volledig wakker en gaat ’s nachts rondwandelen of andere dingen doen zonder dat het zich daar een dag later iets van herinnert.

Symptomen slaapwandelen bij kinderen

Het kind zal rechtop gaan zitten in bed en bepaalde bewegingen herhalen, zoals door zijn ogen wrijven of prullen aan zijn kleding. Het kind zal uit bed komen en rondwandelen. Het kind zal er verdwaasd uitzien. Als je tegen je kind praat, zal hij of zij niet antwoorden.

Oorzaak

Slaapwandelen kan erop wijzen dat niet alle delen van de hersenen op het juiste moment rusten. Het kan dus een gevolg zijn van plotse onderbrekingen in het normale slaappatroon van het kind, zoals ziekte, koorts, vermoeidheid, stress of angst. Het slaapwandelen zou gebeuren voordat het kind in de REM-slaap terechtkomt.  

Slaapwandelen komt vaak voor binnen een en dezelfde familie. Als een van de ouders slaapwandelt, is de kans dat het kind dat ook zal doen, groter.

Is slaapwandelen gevaarlijk voor het kind?

Slaapwandelen zelf is nooit echt gevaarlijk en is meestal geen teken van meer onderliggende problemen. Maar als je kind regelmatig slaapwandelt, moet je maatregelen treffen om je ervan te verzekeren dat het zichzelf niet verwondt tijdens het slaapwandelen.

Maatregelen

  • Stapelbedden zijn geen goed idee!
  • Als het bed van je kind zich op een van de bovenste verdiepingen bevindt, kun je best een veiligheidsrekje installeren
  • Sluit de ramen en zorg ervoor dat het kind geen buitendeuren kan openen.
  • Zet geen glazen naast het bed
  • Hang een soort van alarmsysteem aan de slaapkamerdeur, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer je kind de deur opent

Wat kan ik doen ?

Als je je kind slaapwandelend aantreft, probeer je kind niet wakker te maken, dan kan het namelijk heel erg schrikken. Leid je kind dus langzaamaan terug naar bed en zorg ervoor dat het veilig is.

Er is geen specifieke behandeling voor slaapwandelen, meestal verdwijnt het bij het ouder worden. Als je kind regelmatig slaapwandelt, kunnen kinderen er weigerachtig tegenover staan om te gaan slapen. Probeer je kind gerust te stellen en zoek anders gespecialiseerde hulp.

Als je kind lange tijd slaapwandelt, kun je best een arts inschakelen. Bepaalde medicijnen kunnen een hulp zijn bij de behandeling van slaapwandelen.

Probeer vlak voor bedtijd een vaste routine aan te houden. Begin een uur voor bedtijd met een warm bad, lees het kind nog een verhaaltje voor of laat het zelf nog wat lezen. Vermijd eten, naar televisie kijken en of op de computer spelen.