Het verschil tussen virale en bacteriële infecties

Een virale infectie wordt door een virus veroorzaakt en een bacteriële infectie door bacteriën. Dat is de meest eenvoudige manier om het verschil tussen een virale en een bacteriële infectie uit te leggen. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, het is niet altijd even eenvoudig om dat onderscheid zelf te kunnen maken.

Bacterie versus virus

Bacteriën aan de ene kant zijn eencellige micro-organismen die op eigen kracht overal kunnen overleven. De meeste bacteriën zijn goedaardig en veroorzaken geen infectie. Zo leven sommige bacteriën bijvoorbeeld in ons spijsverteringssysteem, waar ze het eten helpen verteren.

Virussen aan de andere kant zijn nog kleiner dan bacteriën. Het grote verschil is dat een virus een levende gastheer nodig heeft om te kunnen overleven en zich voort te planten, in tegenstelling tot bacteriën, die op eigen kracht kunnen overleven. Virussen werken met andere woorden als een parasiet: zodra ze een cel binnendringen, nemen ze de controle over door de gastcel te verplichten om nieuwe virussen aan te maken. De gastcel wordt erna meestal vernietigd en dan kan het virus zich snel verspreiden in het lichaam.

Het belangrijkste onderscheid

Het belangrijkste verschil tussen een virale en een bacteriële infectie is het feit dat een bacteriële infectie wel, maar een virale infectie niet met antibiotica bestreden kan worden. Het is zelfs zo dat het toedienen van antibiotica een virale infectie kan verergeren, omdat dit goedaardige bacteriën doet afsterven, die nodig zijn om het virus aan te vallen. Ze worden echter wel toegediend wanneer zich naast de virale ook een bacteriële infectie ontwikkelt.

Doktersadvies

Soms is het niet meteen duidelijk of de infectie door bacteriën of door een virus veroorzaakt wordt. Sommige aandoeningen zoals diarree, een hersenvliesontsteking of een longontsteking, kunnen namelijk door zowel bacteriën als door een virus veroorzaakt worden. Het is dus belangrijk om steeds een dokter te raadplegen en niet zomaar naar antibiotica of zelfzorgmedicatie te grijpen.