Gevolgen brandend maagzuur

Meestal komt brandend maagzuur occasioneel voor, maar wanneer je er vaker last van hebt, zou dat er wel eens op kunnen wijzen dat je  gastro-oesofagale reflux hebt. Gasto-oesofagale reflux kan tot een aantal complicaties leiden.

Reflux oesofagitis

Het terugvloeien van het maagzuur naar de slokdarm kan reflux oesofagitis tot gevolg hebben, een ontsteking van het slokdarmslijmvlies. Dat kan leiden tot inwendige bloedingen en vernauwing van de slokdarm, waardoor de patiënt problemen krijgt met slikken.

Barrett-oesofagus

Als er sprake is van ernstige ontsteking van het slokdarmslijmvlies, kan dat laatste zo erg beschadigd worden, dat zich in de slokdarm een slijmvlies ontwikkelt dat veel gelijkenissen vertoont met het maag- of darmslijmvlies. Deze aandoening heet Barrett-oesofagus. Barrett-oesofagus is een ernstige aandoening, want het vergroot het risico op slokdarmkanker aanzienlijk.

Astma

Astmapatiënten hebben vaak last van brandend maagzuur. Het maagzuur zou namelijk de ademhalingswegen kunnen prikkelen, wat een astmareactie kan uitlokken.

Angina pectoris

Angina pectoris, een aandoening waarbij de hartspier onvoldoende bloed toegevoerd krijgt om zijn werk te doen, komt vaak voor bij patiënten met gastro-oesofagale reflux.

Tandproblemen

Doordat het maagzuur kan terugvloeien naar de mond, zal de patiënt veel sneller last krijgen van tanderosie.