Fouten bij het isoleren van een dak

Een fout aan de luchtspouw tussen de isolatie en het onderdak

Vaak wordt gedacht dat er tussen het isolatiemateriaal en het onderdak plaats moet blijven om eventuele luchtcirculatie te creëren, waardoor geventileerd kan worden. Dit is fout: doordat je deze open ruimte creëert zorg je ervoor dat er buitenlucht in de constructie geraakt. Hierdoor ontstaat condensatie en kan het isolatiemateriaal beschadigd geraken. Het is dus van belang de open ruimte op te vullen.

Te weinig isolatiemateriaal gebruiken

Soms denkt men dat een te veel aan isolatiemateriaal voor schimmelvorming kan zorgen. Dit is fout: je kan nooit te veel isoleren. Integendeel zelfs, als je te weinig isolatiemateriaal plaatst, kan condensatie en vochtophoping ontstaan waardoor schimmels zich sneller vormen. Schimmels kunnen zich ook vormen als de isolatie niet juist geplaatst is.

Om je woning goed te isoleren, kan je best een isolatielaag van een 12 à 20 cm plaatsen. Investeer je nu iets meer in het materiaal, kan zal je later minder hoge energiefacturen hebben.

Soms is het echter niet mogelijk een dikkere isolatielaag te plaatsen. Dat kan het geval zijn als de kepers niet diep genoeg zijn. In dat geval kan je echter wel een extra laag isolatie plaatsen tussen een nieuwe houten constructie die je op het keperwerk plaatst.

Niet lucht- en dampdicht

Het is zeer belangrijk dat je isolatie lucht-en dampdicht is. Als dit niet het geval is, wordt de kans groter dat je condensatie creëert en dat de isolatie gaat schimmelen.

Als je naakte glaswolplaten gebruikt om te isoleren is het van belang dat je een dampremmende folie plaatst. Naakte glaswolplaten zijn immers niet luchtdicht, en zorgen ervoor dat er nog steeds luchtcirculatie is. De folie houdt damp en lucht tegen.

Een onderbreking van het isolatiemateriaal en het dampscherm

Om luchtcirculatie te voorkomen moet ervoor gezorgd worden dat het isolatiemateriaal en het dampscherm op elke plaats elkaar nauw aansluiten. Let er dus op dat de voegen goed afgekleefd zijn.

Te smalle isolatiedekens

Kies steeds voor spijkerflensdekens die 1 à 2 cm breder zijn dan de afstand tussen de kepers. Dit is ook het geval bij minerale wollen. Zo kan de isolatie beter aansluiten aan de keper. Bij het vastnieten van deze isolatiedekens moet je erop letten dat je niet aan de onderkant van het hout, en niet aan de zijkanten.