Complicaties gastric bypass

Een gastric bypass is een ingrijpende operatie die heel wat complicaties ten gevolg kan hebben. Wat zijn de risico's van een gastric bypass?

Complicaties tijdens of meteen na de operatie

 • Naadlekkage
 • Bloeding
 • Verwonding van het buikorgaan
 • Vernauwing aan de verbindingen van maag en darm of darm en darm
 • Obstructie te hoogte van het maagdarmstelsel
 • Longontsteking
 • Urineweginfectie
 • Wondinfectie
 • Bloedklonters (trombose) in de  onderste  ledematen

Complicaties in een later stadium na de ingreep

Vertraagde wondgenezing

Door onderhuids vet zijn de wondranden vaak slecht doorbloed, wat een vertraagde heling van de wond tot gevolg heeft. Na het verwijderen van de hechtingen zal de  wonde dan voor een gedeelte weer open te staan komen. Via de opening wordt er dan heel wat vocht uitgescheiden. Als het vocht dat dan uit de wonde uitgescheiden wordt dan geïnfecteerd is, is er sprake van een  wondinfectie.

Littekenbreuk

De incisie leidt tot een zwakke plek in de spierwand van de buik. Die breuk kan dan heelkundig hersteld worden. Op de plaats van het  litteken kan dan een breuk ontstaan.

Obstructie

Ten gevolge van de operatie kunnen zich vergroeiingen in de buik voordoen, waardoor de normale darmdoorgang belemmerd kan worden. Een ingreep om deze vergroeiingen los te maken kan dan noodzakelijk zijn.

Galstenen

Het risico op de ontwikkeling van galstenen wordt groter na de operatie.

Tekorten (ijzer,  foliumzuur, zink, vitaminen en  mineralen)

Vooral tijdens de periode van het vermageren kunnen zich bepaalde tekorten voordoen. Daarom is het belangrijk regelmatig je bloed  te laten controleren op bepaalde tekorten. Een tekort aan vitamine B12 moet soms met injecties worden gecorrigeerd.

Haarverlies

Bij snel vermageren kan haarverlies optreden. Dit haarverlies is echter maar tijdelijk. Het begin van  het haarverlies is vaak een teken van herstel. Zinksupplementen nemen kan het haarverlies tegengaan.

Vernauwing van de maaguitgang

De nieuwe maaguitgang zal heel zelden vernauwen en leiden tot overmatig braken. Die opening moet dan uitgerekt worden via een gastroscopie.

Maagzweer

Zeldzaam is een zweertje in de buurt van de nieuwe maaguitgang. Dit kan behandeld worden met medicijnen die de zuurproductie in de maag afremmen.

Gewichtstoename

Een gewichtstoename na je gastric bypass is natuurlijk niet de bedoeling, maar kan wel voorkomen in bepaalde gevallen:

 • Uitzetten van de nieuwe maag:
  Als je voortdurend te veel eet, zal je maag uitzetten en zal de hoeveelheid voedsel tijdens de maaltijd toenemen. Dat kan ook gebeuren wanneer de nieuwe maag een te nauwe uitgang heeft.
 • Uitzetting van de maaguitgang:
  Doordat de maag zich sneller kan ledigen en het verzadigingsgevoel minder  lang bestaat kan je meer eten.
 • Lossen van de nietjeslijn:
  De nietjeslijn kan over een bepaalde afstand lossen, waardoor er opnieuw een verbinding bestaat met de rest van de maag. Omdat de nieuwe maag sneller ledigt kan je dus meer eten.

Dumping

Dumping, ook wel het dumping-syndroom genoemd, uit zich als een onbehaaglijk gevoel ten gevolge van te snel eten of het eten van te veel suikers. Als je met mate eet zijn er geen problemen. Bij sommige patiënten zijn de gevolgen van dumping erg onaangenaam. Ze uiten zich in de  vorm van misselijkheid, transpiratie, flauwvallen en diarree na het eten.