Behandeling buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of EUG kan levensbedreigend zijn en moet zo snel mogelijk behandeld worden. Die behandeling bestaat uit een beëindiging van de zwangerschap. De kans dat de zwangerschap uitgedragen kan worden is onbestaande. Een embryo kan zich buiten de baarmoeder namelijk niet normaal ontwikkelen en hoogstens drie maanden overleven buiten de baarmoeder.

Operatie buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt in de meeste gevallen beëindigd met een chirurgische ingreep. Zo’n operatie vindt plaats door middel van een kijkoperatie of via een bikinisnede, een ingreep waarbij er een snede in de buikwand gemaakt wordt om zo de buikholte te openen.

Als het embryo nog klein is en de eileider niet gebarsten is, kan het embryo er nog relatief gemakkelijk verwijderd worden, zodat de eileider volledig gespaard wordt, of moet men slechts een klein deel van de eileider verwijderen. Als het embryo al iets groter is, zal men de hele eileider en het embryo moeten verwijderen.

Als de eileider gebarsten is of wanneer er voor de tweede keer in dezelfde eileider een buitenbaarmoederlijke zwangerschap voorkomt, moet de eileider volledig verwijderd worden.

Mogelijke complicaties van een operatie zijn blaasontstekingen,beschadigingen van de urinewegen of darmen (zeldzaam). Na de operatie voelen de meeste vrouwen zich nog een tijdje zwak en vermoeid.

Methotrexaat

Als de EUG vroegtijdig ontdekt wordt, hoeft er niet altijd een operatie aan de pas te komen. Op voorwaarde dat de concentratie van het HCG-hormoon , het hormoon dat het embryo produceert, in het bloed laag is, kan men in de eileider methotrexaat inspuiten. Dit cytostaticum, een middel dat normaal gezien ingezet wordt als behandeling van kanker (chemotherapie) , verhindert de ontwikkeling van de buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Net als kankercellen, zijn de cellen van het vruchtje immers ook sneldelende cellen.

Een voordeel van deze behandeling is dat er geen gevaar bestaat voor de vruchtbaarheid of voor toekomstige zwangerschappen.