Ziekte van Alzheimer

Alzheimer is een ziekte die steeds meer en meer mensen treft. Door de stijgende levensverwachting en de voortdurende vergrijzing van de bevolking krijgen steeds meer mensen te kampen met deze ziekte.

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen, die leidt tot dementie.  Het is de vorm van dementie die het vaakst voorkomt. De ziekte roept nog altijd heel wat vragen op die tot op de dag van vandaag nog altijd niet beantwoord kunnen worden. De oorzaak van de ziekte is immers nog steeds niet bekend, de diagnose is daarenboven zeer complex en er bestaat geen curatieve behandeling.

Toch staan de onderzoeken niet stil: er worden nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan op het gebied van ziektemechanismen. Deze vorderingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die enkele van de symptomen kunnen verzachten en die het ziekteverloop enigszins kunnen vertragen. Dit heeft als gevolg dat de levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk kan toenemen.

Symptomen ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Het is belangrijk om te weten dat elke patiënt anders reageert op deze ziekte. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk afgebakende lijst met symptomen samen te stellen. De ziekte van Alzheimer gaat gepaard met dementie.

Wel maakt men een onderscheid wat de gradaties van de ziekte betreft. Zo onderscheiden we 3 specifieke vormen van Alzheimer:

  • de milde vorm
  • de eerder gebruikelijke, normale vorm
  • de ernstige variant

Diagnose ziekte van Alzheimer

Wanneer onderstaande symptomen zich plots voordoen of aanhoudend verergeren is het aangeraden contact op te nemen met je huisarts. Bijvoorbeeld:

  • Vergeetachtigheid
  • Niet verstaan wat mensen zeggen
  • Problemen met routinehandelingen
  • Stemmingswisselingen

Verzorging ziekte van Alzheimer

Terwijl veel patiënten tot lang na de diagnose hun zelfstandigheid behouden, zijn er ook velen die meteen hulp nodig hebben bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Ongeacht hoe lang je als patiënt al geconfronteerd bent met de ziekte, het tast ieders leven aan. Zowel op emotioneel, fysiek als zelfs economisch vlak.