Oorzaken ziekte van Alzheimer

Men is tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig achter de oorzaak -oorzaken- die aanleiding geven tot de ziekte van Alzheimer. Wat we wel weten is dat een aantal factoren het risico op de ziekte aanzienlijk verhogen. Tot deze factoren rekenen we: ouderdom, schedeltrauma’s, erfelijkheid en een voorgeschiedenis van mongolisme in de familie.

De theorie dat aderverkalking aan de oorzaak ligt van deze aandoening is ondertussen reeds achterhaald. Wat we wel weten is dat Alzheimer meer vrouwen dan mannen treft: het risico ligt bij vrouwen 1,5 tot 3 keer hoger dan bij mannen (rekening houdende met een correctie voor de leeftijd).

In de realiteit lijkt dit nog eens zoveel te zijn doordat vrouwen gemiddeld 7 jaar langer leven dan mannen, wat maakt dat het zichtbare verschil tussen vrouwen en mannen nog groter lijkt.

De wetenschappelijke kennis wat de ziekte van Alzheimer betreft neemt wel gestaag toe. Zo heerst er een eensgezindheid tussen de onderzoekers wat de erfelijkheid van zeldzame Alzheimervarianten betreft die zich manifesteren tussen 45 en 55 jaar.

Concreet

Patiënten die aan Alzheimer leiden vertonen bizarre structuren in de hersenen. Deze structuren noemen we kluwens en plaques.

Plaques bestaan uit beta-amyloid, een eiwit. Iedereen die ouder wordt heeft dit eiwit in de hersenen, maar mensen die aan Alzheimer leiden hebben er teveel van. Voornamelijk op één welbepaalde plaats.

Het eiwit slaat neer tussen neuronen of hersencellen, welke nadien afsterven. Het geheugencentrum wordt vaak het eerst aangetast op deze manier.

In een later stadium worden ook de verbindingen naar de hersenschors vernietigd en ontstaan er ontstekingen. Men gaat er van uit dat dit een poging is van het immuunsysteem om de plaques te vernietigen.

Kluwens worden gevormd doordat strengen van tau-eiwit abnormale structuren aannemen. Tau-eiwit draagt bij aan de vorming van de structuur van neuronen.