Zadeldak

Een zadeldak behoort tot de hellende daken. Het bestaat uit twee rechthoekige hellende dakschilden, die samenkomen in de nok. Dit daktype is door haar eenvoud in de traditionele bouw in België en Nederland een van de meest voorkomende daktypes. Maar wat zijn de mogelijkheden van een zadeldak en welke opbouwmethodes bestaan er? Dit artikel zal je de nodige informatie meegeven, zodat je je een beter beeld kan vormen wanneer er over zadeldaken gesproken wordt.

Het traditionele gordingendak

Om te beginnen worden de muurplaten die de constructie dragen, met bandijzers aan het metselwerk vastgehecht. Hierop worden kepers (de ribben van het dak) bevestigd met kepernagels. Deze houten ribben rusten op de gordingen: dit zijn houten balken die in de muren ingemetseld worden en dienen tot het dragen van de dakhuid. Nu kan het onderdak bevestigd worden, waarop dan weer de tengels vastgehecht worden in dezelfde richting als de kepers. De panlatten worden dwars op deze tengels genageld. Uiteindelijk kunnen de pannen gelegd worden. 

Het geprefabriceerde spantendak

Je kunt ook kiezen voor een geprefabriceerd dakspantenstructuur. Dit is een geraamte van hout dat met metalen verbindingsstukken samengehouden wordt. 

Het grootste voordeel is het feit dat je veel tijd wint, omdat de houten structuur op voorhand op maat gemaakt kan worden. Daarbij komt dat deze structuur niet ondersteund moet worden door muren. Je hebt dus een groter spectrum aan mogelijkheden bij de uiteindelijke inrichting van de ruimtes onder het dak. Bovendien kan een spantendak grotere overspanningen aan dan het traditionele gordingendak.

De kosten

Door haar relatief eenvoudige constructie is een zadeldak goedkoper dan de meeste andere hellende daktypes, maar de kosten kunnen uiteraard variëren. De prijs van een zadeldak hangt af van meerdere factoren. Wie kiest voor de traditionele opbouw met gordingen en kepers, zal duurder uitvallen dan wie voor een spantenconstructie opteert. Daarbij hangt de prijs af van de te overspannen oppervlakte en de complexiteit van de dakstructuur. Hoe meer hulpstukken je nodig hebt, hoe meer de kosten zullen stijgen. Wie bijvoorbeeld een of meerdere dakvensters wilt, zal dit ook merken aan het prijskaartje.