Hoe onderhoud je je dak?

Om er zeker van te zijn dat je dak de nodige bescherming biedt, is het belangrijk om je dak te onderhouden. Dit is vooral nodig om zeker te zijn dat je dak waterdicht blijft. Een lek in het dak kan zich immers snel vormen, waardoor het dak niet meer waterdicht blijft. Om er zeker van te zijn dat je dak geen schade oploopt, is het dus van belang je dak regelmatig te controleren.

Wat kan er gebeuren met mijn dak?

Er kan schade ontstaan aan het dak op twee manieren:

  • Door een verstopte afvoer. De afvoer kan verstopt geraken door bladeren , ander tuinvuil of (tennis)ballen die in de dakgoot terecht zijn gekomen, en er in vast blijven steken. 
  • Door een lek in de losse overlap. Daardoor kan het water in de bedekking van het dak terecht komen, en schade veroorzaken.

Afhankelijk van je omgeving zal je al dan niet sneller problemen ondervinden met je dak. Zo zullen dakgoten die in de buurt staan van een boom sneller verstopt geraken dan dakgoten die niet in contact komen met blaadjes of ander tuinvuil.

Hoe kan ik mijn dak onderhouden?

Omdat het dak zo een belangrijk onderdeel is van het huis, is het nodig het regelmatig te controleren. Dit kan je doen door op de volgende tips te letten:

  • Controleer eerst en vooral de dakgoten. Dakgoten zijn kwetsbaar voor verstoppingen, dus moet regelmatig nagekeken worden of deze niet vol zitten met blaadjes of ander tuinvuil.
  • Controleer vervolgens de dakdoorvoeren, de hemelwaterafvoeren en de lasnaden. Daar kunnen zich lekken ontwikkelen, die best zo snel mogelijk gedicht worden om de schade te beperken.
  • Verder is het ook belangrijk mogelijke schade op andere plaatsen te detecteren. Zoek hiervoor naar mogelijke scheuren op blaasjes.
  • Tot slot moeten de naadverbindingen ook nog eens bekeken worden. Als ook die in orde zijn, is je dak volledig lekvrij.

Je moet er vooral op letten af en toe je dak schoon te vegen. Zo kan je mogelijk vuil al verwijderen, waardoor een verstopping zich minder snel voordoet.