Wat doet de architect?

De architect is de creatieve geest achter jouw droomwoning. Daarenboven geeft hij je advies over een bepaalde bouwgrond of woning. De architect geeft je ook uitleg over technische zaken zoals sanitaire aansluiting, de verlichting, verwarming,… enzovoorts. De architect doet dus veel meer dan het tekenen van de plannen voor de bouw - Andere taken van de architect zijn de volgende:

Het voorontwerp

Een voorontwerp vereist veel tijd en overleg. De partijen nemen best de tijd om alles te laten bezinken zodat met zeker is van het ontwerp. In deze fase kunnen wijzigingen nog steeds worden doorgevoerd, als je wacht kan dit kosten en vertragingen met zich meebrengen.

Stedenbouwkundige vergunning

De architect stelt het aanvraagdossier samen op basis van het voorontwerp. Vervolgens dient hij het formulier in samen met andere documenten zoals een situatieplan, een inplantingsplan, een grondplan, geveltekeningen en informatie betreffende de materialen.

Het uitvoeringsdossier

Wanneer je een stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen is het aan de architect om een uitvoeringsdossier in te vullen. Het uitvoeringsdossier bestaat uit de uitvoeringsplannen, detailtekeningen en een lastenboek. Deze laatste geeft de instructies omtrent de materialen voor de aannemers. De meeste architecten maken daarenboven een gedetailleerde opmetingsstaat op. Hierdoor worden de prijsvragen bij verschillende aannemers duidelijk opgesteld.

Controle van offertes

De architect controleert de prijsoffertes van de aannemers. Hij kijkt na of de offertes compleet zijn, wat er eventueel nog ontbreekt en of ze overeenkomen met het lastenboek. De architect kan je vanalles vertellen over de prijs-kwaliteitverhouding. Uiteindelijk zal de architect je een bepaalde aannemer aanraden. Meestal is dit iemand waarmee ze eerder hebben samengewerkt omdat ze uit die ervaring weten of de aannemer zijn werk goed doet.

Controle van de werf

Tijdens de bouwwerken bezoekt de architect de werf op regelmatige basis. Hij is dit verplicht volgens de wet. De architect kijkt of de werkzaamheden verlopen zoals het hoort en problemen of uitvoeringsmogelijkheden worden met de aannemer besproken. Deze besprekingen worden genoteerd in werfverslagen. Alle partijen ondertekenen deze werfverslagen indien ze akkoord zijn.

Begeleiding en oplevering

Zelfs vooraleer je een woning of bouwgrond koopt is het nuttig om een architect onder de arm te nemen. Hij heeft wellicht meer kennis van zaken en kan je helpen bij het maken van je beslissing. Dit geldt ook voor de oplevering wanneer hij nagaat of de werken correct zijn uitgevoerd.