Wat doen als iemand een epilepsie-aanval heeft?

Voor de eerste keer iemand een epilepsie-aanval zien krijgen, kan erg beangstigend zijn, zeker als je niet zeker weet wat te doen. Bij sommige aanvallen zal je niet veel moeten doen. Over het algemeen kan je best de volgende maatregelen nemen:

  • Blijf kalm
  • Verplaats de persoon met de epilepsie-aanval niet
  • Probeer de persoon niet te doen stoppen met bewegen of schudden
  • Probeer de persoon niet tot bewustzijn te laten komen door op hem te roepen
  • Neem voorwerpen weg waaraan de persoon zich kan stoten of verwonden
  • Draai de persoon eventueel op zijn zij, zodat het vocht gemakkelijk uit zijn mond kan lopen
  • Leg eventueel iets zachts onder zijn of haar hoofd
  • Als de persoon een partiële aanval heeft, leid hem dan weg van plekken die gevaarlijk kunnen zijn

Blijf zeker bij de persoon tot de aanval voorbij is. Controleer na de aanval of hij/zij niet verward is.

De meeste aanvallen zijn niet levensbedreigend en gaan vanzelf over. Maar als iemand na vijf minuten nog steeds niet bij bewustzijn gekomen is, kan je best de dokter waarschuwen.