Symptomen epilepsie

Een andere naam voor epilepsie is ‘vallende ziekte’. De ziekte kenmerkt zich door epileptische aanvallen. Zo’n aanval wordt ook wel epileptische insult genoemd. Kenmerken van zo’n aanval kunnen bestaan uit:

  • Tijdelijke verwardheid
  • Een starende blik
  • Ongecontroleerde bewegingen van de armen en benen
  • Volledig verlies van bewustzijn

Niet iedereen die epileptische aanvallen heeft, heeft epilepsie. Aanvallen kunnen ook voorkomen ten gevolge van een verwonding, ziekte of een ander probleem.

We kunnen twee verschillende soorten epilepsie onderscheiden: partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie.

Partiële epilepsie

Bij partiële aanvallen ontstaat de stoornis in een bepaald deel van de hersenen. De symptomen die hiervan het gevolg zijn, zijn afhankelijk van welk hersendeel getroffen wordt en kunnen dus heel verschillend zijn. Partiële aanvallen kunnen verder verdeeld worden in eenvoudig partiële en complex partiële aanvallen.

Eenvoudig partiële aanvallen: de patiënt heeft plotse spiersamentrekkingen in de armen, benen of het gezicht, maar verliest het bewustzijn niet. Een aanval kan enkele seconden tot enkele uren duren.

Motorische aanvallen: trekkingen of schokken in een lichaamsdeel

Sensorische aanvallen: lichtflitsen, blinde vlekken, doofheid, suizen, onaangename smaken proeven, onaangename geuren waarnemen, plaatselijke tintelingen, gevoelloosheid

Autonome aanvallen: bleek worden, hartkloppingen, kippenvel,  transpireren, enz.

Psychische aanvallen: verwardheid, hallucinaties, geheugenstoornissen, enz.

Complex partiële aanvallen: hierbij treedt er altijd een stoornis van het bewustzijn op. De kenmerken van dit soort aanval kunnen heel verschillend zijn. Deze aanvallen worden voorafgegaan door een aura.  Complex partiële aanvallen worden vaak gekenmerkt door bewegingen (bijvoorbeeld slikken, kauwen, in de handen wrijven) en staren.

Gegeneraliseerde epilepsie

Bij gegeneraliseerde epileptische aanvallen is het hele brein betrokken. Deze aanvallen gaan gepaard met een volledige bewustzijnsdaling.

Tonisch-clonische aanval: Deze soort van epilepsie wordt ook wel ‘grand mal’-epilepsie genoemd. Het is de meest bekende en zwaarste epilespie-aanval. Tonisch-clonische epilepsie wordt gekenmerkt door schokkende beweging van armen en benen, die gepaard gaan van bewusteloosheid. De aanval wordt voorafgegaan door een schreeuw, het gevolg van het tijdens de stuip samentrekken van de  buikspieren. Er kunnen ook tongbeet en urineverlies optreden.

Absences: deze vorm van epilepsie wordt ook wel ‘petit mal’ genoemd. De aanval bestaat uit een korte aanval met een daling van het bewustzijn. Deze aanvallen zijn vaak zo kort van duur dat ze onopgemerkt voorbijgaan. Er zijn mogelijk schokken van gezichts- en vingerspieren.

Atonische aanval: bij dit soort aanval, die plots begint, verslappen de spieren. Zonder voorafgaande waarschuwing kan iemand volledig in elkaar zakken.

Myoclonische aanval: deze aanvallen manifesteren zich door plotse trekkende of rukkende bewegingen van armen en benen.