Vogelgriep

Vogelgriep of vogelpest, ook bekend onder de wetenschappelijke naam aviaire influenza, is een erg besmettelijke virusziekte, waar de meeste vogelsoorten gevoelig voor zijn. Sommige vormen van de griep zijn in zeldzame gevallen overdraagbaar op mensen die in heel nauw contact leven met de vogelsoorten, bijvoorbeeld het H5N1-virus. Slechts af en toe breekt er ergens ter wereld een vogelgriep uit die gevaarlijk is voor de mens, maar men vreest dat het virus zal muteren tot een variant waardoor mensen elkaar gemakkelijk kunnen besmetten.

Symptomen vogelgriep

De klachten die bij vogelgriep opduiken zijn min of meer hetzelfde als die van een gewone, ernstige griep: 

Een symptoom dat enkel bij vogelgriep opduikt, is conjunctivitis of bindvliesontsteking.

Oorzaken vogelgriep

Vogelgriep wordt veroorzaakt door griepvirussen die erg besmettelijk zijn voor vogels. Sommige varianten van het vogelgriepvirus kunnen echter ook op de mens of op andere zoogdieren overgedragen worden. Zo’n stam van het virus die besmettelijk is voor mensen, is het H5N1-virus.

Behandeling vogelgriep

Mensen die vogelgriep oplopen, worden steeds in quarantaine geplaatst. Voor de behandeling van vogelgriep wordt er meestal een beroep gedaan op het medicijn oseltamivir (Tamiflu®). Bij zware infecties moeten ze soms aan een beademingsmachine gelegd worden.

Complicaties vogelgriep

Meer dan 50% van de mensen die de vogelgriep krijgen, overlijdt eraan. Dat is het gevolg van ernstige bijwerkingen als  respiratoir falen.

Voorkomen vogelgriep

In het geval dat er vogelgriep zou opduiken in Europa, worden er bepaalde richtlijnen gevolgd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zo’n voorbeeld is de ophokplicht, waarbij alle pluimvee tijdelijk opgehokt moet worden. Reizigers die naar een  risicogebied (voornamelijk Zuid-Oost-Azië) reizen, moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen.