Oorzaken van vogelgriep

Vogelgriep, vogelpest of aviaire influenza wordt veroorzaakt door een groep van verschillende griepvirussen die erg besmettelijk zijn voor vogels. Wilde vogels kunnen het overbrengen op tamme vogels, waarna het virus zich in sneltempo kan verspreiden onder duizenden vogels. Dit virus kan gemakkelijk muteren, waardoor er altijd andere varianten van ontstaan. Sommige varianten van het vogelgriepvirus kunnen ook op de mens of op andere zoogdieren overgedragen worden.

Mensen die in contact komen met zieke kippen, eenden of kalkoenen lopen het risico zo’n virus op te lopen. Dat gebeurt vooral in landen waar mensen vlakbij hun varkens en pluimvee leven. Het virus kan zich verspreiden door de uitwerpselen of speekseldruppels van zieke vogels. De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na contact met besmette dieren. Zo’n variant van het vogelgriepvirus dat gevaarlijk is voor mensen, is het H5N1-virus.

Besmetting zou niet kunnen gebeuren via de consumptie van besmet vlees of besmette eieren, maar het is wel aan te raden in risicogebieden alleen pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende verhit werden.

Men vreest dat het vogelgriepvirus samen met een menselijk griepvirus zou kunnen muteren tot een nieuw virus waartegen bij mensen geen immuniteit bestaat. Dat zou kunnen leiden tot een pandemie.