Vergunning nodig voor carport?

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een carport?

Sinds 1 december 2010 is de wet omtrent vergunningen voor carports veranderd. Er wordt in de nieuwe wet een onderscheid gemaakt tussen carports kleiner dan 40m² en carports groter dan 40m². Enkel de carports kleiner dan 40m² hebben geen vergunning nodig. Is de carport groter, dan moet je de plannen eerst voorleggen aan de gemeente.

Vervolgens maakt de wet ook een onderscheid tussen carports die tegen het huis gebouwd worden, en carports die los staan van het huis. Carports die aan het huis gebouwd worden en kleiner zijn dan 40m² hebben een bouwvergunning nodig. Carports die los staan, en kleiner dan 40m² zijn, hebben geen bouwvergunning nodig.

Hoe moet ik mijn bouwaanvraag melden?

20 dagen voordat je begint met bouwen moet je aangeven dat je de carport zult bouwen. Je moet de plannen voorleggen aan de gemeente en wachten op een antwoord. Als je na deze 20 dagen geen antwoord hebt ontvangen is de aanvraag in orde en kunnen de werken beginnen.

Op voorhand kijk je best wel al na wat de voorschriften zijn:

  • Hoeveel meter moet je tussen de garage en perceelgrens vrijhouden?
  • Waar kan je een composthoop plaatsen?
  • Waar moet de aanhangwagen geplaatst worden?

Moet ik een architect inschakelen?

Als je je op voorhand goed inlicht voorkom je dat op het laatste moment de plannen gewijzigd moeten worden. Desnoods doe je beroep op een architect. Deze is vaak beter dan jij op de hoogte van de wetgeving.

Verder is het verplicht een architect in te schakelen als de nok hoger is dan 4,5m. Als de kroonlijsthoogte hoger is dan 3m moet je ook verplicht een architect inschakelen.