Vegetarisch dieet

Vegetarisme is een voedingswijze die eruit bestaat geen vlees, vis, schaaldieren, gevogelte en insecten te eten. Mensen die dit dieet volgen worden vegetariërs genoemd. Mensen die hierin nog verder gaan en ook de producten van dieren (bijvoorbeeld eieren, melk, leer, wol…) niet gebruiken zijn veganisten. Ongeveer 5% van de wereldbevolking is vegetariër. In India is dertig procent van de bevolking vegetariër.

Varianten

 • Vegetariërs die wel eieren eten, maar geen zuivel, zijn ovo-vegetariërs. Vegetariërs die geen eieren eten, maar wel zuivel, zijn lacto-vegetariërs. Vegetariërs die zowel eieren als zuivel eten, zijn ovo-lacto-vegetariërs.
 • Vegetariërs die om niet-idealistische redenen geen vlees eten, worden parttime-vegetariërs genoemd. Zij verminderen hun vleesconsumptie om gezondheidsredenen of om te vermageren.
 • Een pescotariër is iemand die geen vlees eet, maar wel vis.
 • Een pollotariër is iemand die geen vlees eet, maar wel gevogelte.
 • Freeganism is een Engelse term voor het niet eten van vlees, tenzij men er niet voor moet betalen en men dus de industrie niet steunt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden of dreigt te overschrijden.
 • Fruitariërs zijn mensen die geen planten eten, zij eten enkel vruchten die geoogst worden zonder de plant te doden.

Argumenten voor vegetarisme

 • Idealisme en medeleven met de dieren;
 • Religie: in sommige godsdiensten is het verboden om vlees te eten of is de consumptie van vlees onderhevig aan regels (Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, Jodendom,  Jaïnisme…);
 • Gezondheid: verschillende studies tonen aan dat vegetariërs meer kans hebben op een langer leven dan anderen. Andere studies tonen aan dat vegetarisme de kans op kanker, galstenen, nierstenen en osteoporose vermindert;
 • Solidariteit met derdewereldlanden die het met veel minder moeten doen dan de rijke westerse landen.

Kritieken op vegetarisme

 • De mens is een alleseter en kan dus kiezen welk soort voedsel hij wil nuttigen, toch beweren sommigen dat de afwezigheid van één van de voedselbronnen kan leiden tot een tekort aan bouwstoffen.
 • Sommige studies tonen aan dat vegetariërs op lange termijn een tekort aan vitamine B-12 kunnen oplopen.
 • Het is heel belangrijk om als vegetariër een gezond en evenwichtig dieet samen te stellen, zodat men genoeg bouwstoffen in zich opneemt. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.
 • Er kan een tekort aan carnitine ontstaan door vegetarisme, ook al maakt het lichaam die stof zelf aan.