Symptomen van hoogteziekte

Vele mensen krijgen last van hoogteziekte op grote hoogtes. Wie het nu krijgt, hangt van persoon tot persoon af. Sommige personen krijgen het nu eenmaal wel, andere niet. Alles hangt af van hoe snel je lichaam zich kan aanpassen aan hoogteverschillen, maar ook van de hoogte waarop je zit en de snelheid waarmee je stijgt.

Afhankelijk van de hoogte kan er een onderscheid worden gemaakt tussen lichte, milde en ernstige hoogteziekte. Vanaf een hoogte van 2500 meter boven de zeespiegel treed er meestal een milde vorm van hoogteziekte op, een hoogte van 3500 meter en hoger kan zorgen voor een ergere vorm hiervan.

Symptomen van lichte tot matige hoogteziekte

De symptomen die zich voordoen bij een lichte tot matige vorm van hoogteziekte kunnen bestaan uit: 


Deze symptomen treden pas op na enkele uren (tussen de 12 en 24), waarbij ze eerst vaak erger worden gedurende de nacht en dan geleidelijk aan afnemen naarmate het lichaam acclimatiseert. Het lichaam heeft hiervoor gewoonlijk zo’n 48 uur voor nodig. Toch kan iemand met deze lichte symptomen, mits voorzichtigheid, gewoon verder doen met wat hij bezig was. Wandelaars of klimmers kunnen verder klimmen, maar aan een gestaag tempo zodat het lichaam de tijd krijgt om zich aan te passen.

Symptomen van matige tot ernstige hoogteziekte

Matige tot ernstige hoogteziekte is herkenbaar aan:

 • Ernstige hoofdpijn
 • Braken en misselijkheid
 • Toegenomen kortademigheid
 • Gebrek aan een normale coördinatie van de lichaamsfuncties (ataxie)

Dit kan getest worden door te lopen op één rechte lijn. Indien dit onmogelijk blijkt, zou de persoon onmiddellijk naar een lagere hoogte moeten dalen.Indien de symptomen niet vanzelf verdwijnen en de normale activiteiten niet langer kunnen worden uitgevoerd, lijdt de persoon aan ernstige hoogteziekte en moet er een arts bijgehaald worden. Eveneens moet de patiënt naar een lager niveau dalen.

Symptomen van ernstige tot kritieke hoogteziekte

Als de symptomen verergeren kan men spreken van (zeer) ernstige hoogteziekte. Volgende symptomen zullen opduiken:

 • Constante prikkelende hoest
 • Constante kortademigheid, ook in rust
 • Borrelend geluid in de longen veroorzaakt door vochtophoping
 • Ophoesten van een roze, schuimige vloeistof (sputum)
 • Onhandigheid en moeite met lopen
 • Gedragsstoornissen en verwarring veroorzaakt door vochtophoping of zwelling van de hersenen
 • Dubbel zicht
 • Stuiptrekkingen
 • Slaperigheid

Indien deze symptomen herkenbaar zijn, moet de persoon onmiddellijk minstens 600 meter dalen en behandeld worden door een arts.