Slapeloosheid

Slapeloosheid, of insomnie, is een slaapstoornis waarbij je ’s nachts niet kan slapen of onregelmatig slaapt gedurende een langere periode. Deze aandoening kan chronisch worden indien de slapeloosheid blijft aanhouden. Bij Slapeloosheid is er echter meer aan de hand dan niet kunnen slapen, verschillende verschijnselen gaan gepaard met deze slaapaandoening. Daarenboven heeft niet iedereen even veel slaap nodig.

Wat is slapeloosheid?

Insomnie is een slaapstoornis die je nachtritme verstoort en bijgevolg je welzijn aantast. Slapeloosheid is moeilijk te herstellen en blijft vaak lang aanslepen. Bovendien heeft slapeloosheid vaak onderliggende oorzaken die behandeld kunnen worden zoals pijn of depressie.

Symptomen van slapeloosheid

Het meest voorkomende teken van slapeloosheid is uiteraard het aanhoudende gebrek aan slaap. Daarenboven zijn er nog andere symptomen, zoals:

’s Nachts egelmatig wakker worden, dit is vaak het geval bij oudere mensen
Je niet uitgeslapen voelen na een schijnbaar lange nachtrust of niet normaal kunnen functioneren overdag en daardoor snel geïrriteerd en slechtgezind zijn
Wakker worden van pijn of geluid
’s Morgens heel vroeg wakker worden.

Iedereen heeft wel eens last van slapeloosheid. Onderzoek wees uit dat vooral vrouwen en ouderen vatbaar zijn voor slapeloosheid. Mensen die aan slapeloosheid lijden kunnen te maken krijgen met ernstige fysieke en psychologische problemen. Slapeloosheid kan weken, maanden en zelfs jaren blijven duren. Zo’n lange periode zonde of met weinig slaap heeft een nefaste invloed op je welzijn.

De hoeveelheid slaap die je nodig hebt is afhankelijk van je leeftijd, levensstijl, dieet… Het is moeilijk om te zeggen hoeveel slaap je precies nodig hebt - iedereen is anders. Baby’s hebben ongeveer 16 uur slaap per nacht nodig, voor kleuters en peuters is dit 10 uur. Gemiddeld hebben volwassenen 7 tot 10 uur slaap per nacht nodig om goed uitgerust te zijn. Hoe ouder je wordt hoe minder slaap je nodig hebt. Ouderen hebben daarom vaker last van slapeloosheid.

Waarom ik?

De oorzaken van slapeloosheid zijn divers. Ze kunnen variëren van onrust en nerveuze gevoelens tot een onderliggend mentaal of fysiek gezondheidsprobleem. Bovendien kunnen factoren zoals geluidshinder, te veel licht of bepaalde medicijnen het moeilijk maken om in slaap te vallen. Na verloop van tijd wordt zo je slaapritme verstoord en ontwikkelt zich slapeloosheid.

Slapeloosheid wordt in de eerste instantie behandeld door middel van slaaptherapie. Slaaptherapie is de meest effectieve oplossing voor slapeloosheid. In de tweede instantie, wanneer therapie niet helpt, zal een arts je medicatie voorschrijven.