Ruwbouw

De ruwbouw is de belangrijkste fase in het bouwen van een nieuw huis. De fundamenten worden gelegd waarboven het huis gebouwd zal worden.

Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van het bouwen van de ruwbouw besproken.

Riolering

Je huis moet aangesloten worden op de dichtstbijzijnde riolering. Als er geen riolering in de buurt is moet het afvalwater gezuiverd worden voordat het geloosd wordt. Dit geldt ook voor rioleringen die niet aangesloten zijn op collectieve zuiveringssystemen. Je kan zelf je water zuiveren door middel van een septische put of een eigen waterzuiveringsinstallatie. De meest ecologische vorm om je water te zuiveren is via een rietveld.

Fundering

De funderingen zorgen ervoor dat het gewicht van het huis gedragen wordt, en verdeeld wordt. Er zijn drie soorten fundering:

  • De strokenfundering. Deze fundering bestaat uit sleuven die opgevuld worden met stortbeton. Daarboven worden de dragende muren gebouwd.
  • Funderingsplaat. Dit is de snelste manier om een fundering te bouwen: op de grond wordt een gewapende funderingsplaat gegoten. Dit is vooral een goede optie voor huizen die gebouwd worden op een minder stevige ondergrond.
  • Dieptefundering. Als de funderingsplaat niet genoeg stevigheid garandeert, moet voor een dieptefundering gekozen worden. Dit is een vrij dure optie waarbij palen of betonputten voor de fundamenten worden geplaatst.

Water en elektriciteit

Het is nodig zo snel mogelijk water en elektriciteit te installeren. Dit kan voorlopig geïnstalleerd worden door een ‘werfkast’ te plaatsen in de buurt van de bouwgrond. Daar wordt de stroom voor het bouwen van het huis voorzien. Voor water kan voorlopig gebruik gemaakt worden van de waterleiding van de straat. Hier moet je wel een ‘zwanenhals’ hebben. Als de watermaatschappij geen toestemming hiervoor geeft moet water afgetapt worden bij een van de omliggende buren.