Osteoporose

Osteoporose of botontkalking is een chronische aandoening die de beenderen aantast. De ziekte treft vooral oudere mensen, meer bepaald vrouwen na de overgang. Osteoporose leidt ertoe dat je botten broos en breekbaar worden en je dus ook sneller last hebt van botbreuken.

Symptomen osteoporose

Osteoporose is een skeletaandoening waarbij een lage botdichtheid leidt tot het snel breken van je botten. In een vroeg stadium ervaart de patiënt geen klachten. De ziekte is een langzaam proces, dat uiteindelijk uitmondt in veel botbreuken, zoals ingezakte wervels en heupfracturen. Ook rugpijn en pijn in de handgewrichten zijn symptomen die veel voorkomen.

Oorzaken botontkalking

Of je osteoporose krijgt, is afhankelijk van je botdichtheid. Die bereikt zijn hoogste niveau rond de leeftijd van 35 jaar. Met het ouder worden, worden je botten brozer en het risico op botontkalking groter.

Osteoporose treft vooral vrouwen in de menopauze. Het hormoon oestrogeen speelt immers een belangrijke rol in de opbouw van het bot. Een andere belangrijke oorzaak voor osteoporose is een calcium- of vitamine D-tekort. Je lichaam heeft beide stoffen immers nodig voor de aanmaak van nieuw botweefsel. Andere factoren die osteoporose kunnen veroorzaken zijn een te lage testosteronconcentratie (vooral bij mannen), sommige medische aandoeningen, erfelijkheid, roken, alcohol en cafeïne en het gebruik van medicijnen.

Behandeling botontkalking

Osteoporose is ongeneesbaar, maar kan wel afgeremd worden. Vroeger werden vrouwen in de menopauze vaak behandeld met hormonentherapie, maar wegens het toegenomen risico op kanker en andere bijwerkingen wordt die behandeling nu afgeraden. De medicijnen die het vaakst ingezet worden, zijn bifosfonaten. Deze hebben een positieve invloed op de botdichtheid en verminderen het risico op wervel-, heup- en polsfracturen. Andere geneesmiddelen zijn SERM’s, calcitonine, parathyroïdhormoon en strontiumranelaat.

Voorkomen osteoporose

Om osteoporose te voorkomen, is het belangrijk een dieet dat voldoende calcium bevat te volgen. M vitamine D-tekorten te voorkomen, is het aan te raden iedere dag een halfuurtje buiten te komen. Van jongs af aan veel bewegen om zo de botdichtheid te vergroten is essentieel. Ten slotte kun je best niet roken, niet te veel alcohol consumeren en het gebruik van cafeïne beperken.