Orthostatische hypotensie

Orthostatische hypotensie is een daling van de bloeddruk die optreedt bij het plots rechtstaan. Het komt voor bij mensen bij wie het bloeddrukregulatiesysteem naar de bloedvaten en het hart niet meer optimaal functioneert.

Als deze patiënten rechtstaan, vernauwen de bloedvaten zich onvoldoende en neemt de hartslag amper toe. Daardoor wordt de bloeddruk te laag.

Symptomen orthostatische hypotensie

Oorzaken orthostatische hypotensie

Orthostatische hypotensie komt vaak voor bij slanke jongeren. Het is dan onschuldig. Het kan ook een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld medicijnen tegen psychose en depressie, maar ook bloeddrukmedicijnen (bij oudere mensen). Verschillende aandoeningen kunnen ook leiden tot orthostatische hypotensie, zo onder meer de ziekte van Parkinson en Lewy body-dementie.

Behandeling

Bij jonge mensen gaat de orthostatische hypotensie vanzelf over. Als de hypotensie het gevolg is van de inname van bepaalde medicijnen, kan er gezocht worden naar een vervangmiddel of kunnen de medicijnen aangepast worden. Oudere mensen die lijden aan orthostatische hypertensie kunnen maatregelen treffen zoals geen te warm bad nemen, voldoende zout consumeren, genoeg drinken en het dragen van hoge elastische kousen.