Oorzaken van het premenstrueel syndroom (PMS)

Zowel het premenstrueel syndroom als het ernstigere dysforisch premenstrueel syndroom hebben te maken met de hormoonschommelingen in het lichaam tijdens de tweede helft van de menstruatiecyclus. PMS zou te maken hebben met de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron. Let wel op: de echte oorzaak is niet volledig gekend, dit zijn steeds medische hypothesen met een hoge waarschijnlijkheid!

De belangrijkste hypothesen

Er zijn een aantal hypothesen omtrent de oorzaken van het premenstrueel syndroom:

Het ovarieel hormoongehalte schommelt tijdens de menstruatie:

De schommelingen in de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron zouden het lichaam en gedrag beïnvloeden. Dit kan gewichtstoename, gezwollen borsten en hoofdpijn teweeg brengen.

Stress en opwinding:

Hier gaat de voorspelling in twee richtingen. Enerzijds kan stress een oorzaak zijn van het premenstrueel syndroom, maar het is meer waarschijnlijk dat door de ongemakken van PMS, de vrouw stress en opwinding ervaart. Het onbegrip uit de omgeving kan hiertoe bijdragen.

Levensstijl:

Bepaalde eet- en leefgewoontes kunnen het premenstrueel syndroom vergeren. Roken, overmatig cafeïnegebruik, onvoldoende beweging en vitaminetekort kunnen de symptomen aanwakkeren.

Een tekort tijdens de menstruatiecyclus aan gamma-aminoboterzuur en serotonine:

Deze stoffen zijn neurotransmitters die informatie tussen de zenuwen overbrengen. Een slechte werking van de neurotransmitters kan stress en angstgevoelens teweegbrengen. Serotonine beïnvloedt bovendien de eetlust. Dit is de belangrijkste en meest waarschijnlijke hypothese rond het premenstrueel syndroom.

Individuele verschillen

Niet elke vrouw heeft evenveel last van de premenstruele symptomen. Onderzoekers kunnen echter niet verklaren waarom sommige vrouwen wel en andere vrouwen geen last van PMS hebben. Wat men echter wel heeft kunnen vaststellen is dat het premenstrueel syndroom genetisch overdraagbaar is. Veel vrouwen die last hebben van PMS, hebben ook vrouwelijke familieleden die maandelijks te maken krijgen met zware premenstruele klachten.

Men schat dat ongeveer 10 tot 90 procent van de vrouwen last heeft van PMS. Dit is een ruime opening in de schatting. Het percentage hangt samen met de criteria die worden gebruikt. Er is namelijk geen eenduidigheid wat de definitie van het premenstrueel syndroom betreft. Veel vrouwen kampen daarom ook met onbegrip uit hun omgeving. Omdat de symptomen van PMS worden toegeschreven aan de menstruatie en dit vaak als “normaal” beschouwd wordt.