Oorzaken longemfyseem

Longemfyseem komt vaak voor bij rokers, maar kan ook andere oorzaken hebben.

Roken

Dat sigaretten slecht zijn voor de gezondheid staat al lang vast. Ze zijn dan ook de belangrijkste oorzaak van longemfyseem. Meer dan 80% van de emfyseempatiënten hebben in hun leven gerookt. Indien iemand 30.000 tot 60.000 sigaretten rookt, gedurende 8 jaar (of zo’n pakje per dag), is de kans op longemfyseem verdubbeld. Longemfyseem komt dan ook het vaakst voor bij veertigplussers, meestal mannen, die reeds vele jaren roken. Mannen zijn in het algemeen vaker slachtoffer van longemfyseem. 

Vele jaren passief roken kan ook een rol spelen. Roken, actief en passief, vernietigt het natuurlijk antioxidant afweersysteem van de longen waardoor vrije radicalen de longblaasjes kunnen vernietigen. Als rook geïnhaleerd wordt blijft 80 tot 90% hiervan achter in de longen. Dit veroorzaakt irritatie, verhoogde slijmproductie en blijvende schade aan de diepe delen van de longen. Slijm en teer vervuilen vervolgens de luchtpijp, waardoor chronische bronchitis en longemfyseem zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen.

Luchtverontreiniging

Vervuilde lucht die niet afkomstig is van sigaretten kan longemfyseem ook in de hand werken. Industriële uitlaatgassen en uitlaatgassen van motorvoertuigen en de giftige stoffen in spuitbussen kunnen de lucht zodanig vervuilen dat ze een schadelijk effect hebben op onze gezondheid. Door de vuile lucht in mijnen krijgen mijnwerkers ook vaak longemfyseem.

Ziektes en ongevallen

Ziektes zoals A1AT-deficiëntie, tuberculose en astma kunnen longemfyseem als gevolg hebben. Zelfs een bevalling of een ongeval met littekenweefsel kan emfyseem in de hand werken.Mensen met een tekort aan het eiwit A1AT (alfa-1-antitrypsine) hebben eveneens een hoger risico om een ernstige vorm van longemfyseem te krijgen. A1AT-deficiëntie is een erfelijke aandoening die voorkomt in verschillende gradaties. Het lichaam scheidt natuurlijke enzymen af die bacteriën en dood longweefsel moeten opruimen. Om deze enzymen te naturaliseren en schade te voorkomen scheidt de lever A1AT af. Indien de lever niet voldoende A1AT kan afgeven kunnen de elastische vezels van de longen vernietigd worden. Deze afwijking komt het vaakst voor bij rokers, meestal van dertig of veertig jaar. Bij kinderen komt het slechts heel zelden voor. 

Ziektes zoals tuberculose en astma (mogelijk ten gevolg van allergie) houden het risico in dat de longen te fel gaan uitrekken en de elastische vezels gaan beschadigen. Ook dit kan longemfyseem veroorzaken.

Sommige inspanningen zoals een bevalling kunnen een zodanig zware ademhaling vereisen dat longblaasjes kunnen scheuren. Dit kan uiteindelijk longemfyseem veroorzaken.

Levensomstandigheden

Onderzoekers hebben vastgesteld dat mensen die zich in bepaalde omstandigheden bevinden vaker sterven aan aandoeningen van de luchtwegen. Zo sterven mensen die op grote hoogte vaak aan longfalen, net als mensen die leven in grote armoede. Al kan de dood van deze laatste doelgroep vooral te wijten zijn aan het tekort van medische hulp.