Behandeling van longemfyseem

Een behandeling voor longemfyseem is er jammer genoeg niet. Wel kan men de ziekte afremmen, verdere complicaties voorkomen en de symptomen verlichten om het leven van de patiënt dragelijker te maken.

Stoppen met roken

Roken is in 80% van de gevallen de oorzaak van emfyseem. Stoppen met roken is dan ook een eerste stap in het behandelingsproces. Hoewel roken een onherstelbare schade aan de longen veroorzaakt, is het nooit te laat om te stoppen. De snelheid waarin de ziekte zich evolueert wordt afgeremd en verdere complicaties kunnen worden voorkomen. Stoppen met roken is niet simpel, zeker niet alleen. Praat er daarom over met je huisarts.

Daarnaast zijn er verschillende medicijnen op de markt om longemfyseem te behandelen.

Medicijnen voor de luchtwegen

Deze zijn verkrijgbaar in spuitbussen om te inhaleren of om oraal in te nemen. Deze medicijnen openen en ontspannen de luchtwegen in de longen en helpen zo de symptomen van longemfyseem te verlichten.

Steroïden

Deze zijn verkrijgbaar in spuitbussen en dienen geïnhaleerd te worden. Steroïden onderdrukken de symptomen van longemfyseem die geassocieerd worden met astma en bronchitis. Er is echter een keerzijde aan de medaille. Steroïden kunnen na een tijd voor negatieve bijwerkingen zorgen zoals broze botten, hoge bloeddruk, diabetes en cataract. Het is belangrijk deze bijwerkingen te bespreken met je huisarts alvorens de behandeling te starten.

Antibiotica

Antibiotica worden bij emfyseempatiënten ingeschakeld om infecties van de longwegen, zoals acute bronchitis, longontsteking en griep te bestrijden.

Vaccinaties

Er wordt emfyseempatiënten aangeraden jaarlijks een griepspuit en elke vijf à zeven jaar pneumokokkenvaccinatie te laten zetten. Met deze vaccins kunnen sommige infecties voorkomen worden.

Zuurstoftherapie

Mensen die lijden aan longemfyseem kunnen problemen krijgen met ademhalen op eigen kracht. Het toedienen van extra zuurstof bij deze patiënten kan hun helpen het leven makkelijker en dragelijker te maken. Bovendien kan deze therapie ook thuis uitgevoerd worden.

Longtransplantatie

Een longtransplantatie kan voor vele patiënten een laatste redding betekenen. Toch is dit vaak niet mogelijk gezien de lange wachtlijsten voor een longdonor. Vele patiënten sterven nog voor ze in aanmerking komen voor een nieuwe long.

Chirurgische ingreep

Voor men een longtransplantatie uitvoert kan men eerst proberen de eigen longen te redden. Sommige emfyseempatiënten kunnen geholpen worden met het verwijderen van kleine stukjes beschadigd longweefsel.

Proteïnetherapie

Patiënten die aan longemfyseem lijden door A1AT –deficiëntie kunnen geholpen worden met A1AT –infusies. Dit kan het proces van longaftakeling vertragen.

Longrevalidatie en educatie

In dit belangrijk genezingsproces worden patiënten begeleid in hun ziekte. De patiënt krijgt informatie over de ziekte, leert speciale ademhalingstechnieken, wordt geholpen met het stoppen van stoppen en wordt begeleid in een aangepast dieet- en bewegingsschema.