Longemfyseem voorkomen

Wat kan je doen om longemfyseem te voorkomen?

Stoppen met roken

Om longemfyseem tegen te gaan moet je voor je longen zorgen. Dit kan in de eerste plaats door te stoppen met roken. Zelfs als je jaren rookt, kan stoppen met roken nog steeds hulpvol zijn. Je longen kunnen zich nog steeds in die mate herstellen dat longemfyseem kan worden voorkomen.

Niet enkel zelf roken, maar ook meeroken is zeer schadelijk voor de longen. Sigarettenrook vermijden is dan ook essentieel in de preventie van longemfyseem.

Luchtvervuiling vermijden

Ook de blootstelling aan pollutie kan best vermeden worden. De uitlaatgassen van auto’s en fabrieken zijn niet enkel een gevaar voor onze aardbol, maar ook voor onszelf. Als we deze vuile lucht inademen kan deze ernstige schade aan de longen toebrengen. Gelukkig zijn wetenschappers reeds enkele jaren onderzoek aan het voeren naar milieuvriendelijke auto’s en productiemethodes. Zo wordt niet enkel de natuur een handje geholpen, maar wij ook.

Hoewel het vermijden van onzuivere lucht voor iedereen belangrijk is, moeten mensen die reeds ademhalingsproblemen hebben extra alert zijn.

Voorzichtig zijn met sedatie

Patiënten met longemfyseem moeten voorzichtig zijn met het gebruik van sedatie. Dit zijn medicijnen die vaak worden gebruikt om een patiënt even buiten bewustzijn te brengen tijdens een kleine heelkundige ingreep. Op de intensieve zorgen wordt sedatie gebruikt om het comfort van patiënten aan de beademing te verhogen. Bij mensen met longemfyseem kunnen ze tot acuut falen van de ademhaling leiden.

Mensen met longemfyseem kunnen best met hun arts overleggen of een influenza- en pneumokokkenvaccinatie nuttig zou kunnen zijn. Deze vaccinaties kunnen immers vaak bijdragen tot het voorkomen van levensbedreigende infecties aan de luchtwegen.  

Naast het vermijden van vervuilde lucht en het preventief toedienen van vaccinatie speelt voeding een belangrijke rol. Een gezonde voeding, rijk aan vitaminen kan helpen in de preventie van longemfyseem. Het innemen van vitaminesupplementen als aanvulling in een evenwichtig voedingsschema kan dan ook worden aanbevolen.

Anti-oxidanten verdienen eveneens een speciale aandacht in een evenwichtig voedingspatroon. Deze zijn rijk aanwezig in groenten en fruit en zorgen voor een optimaal longweefsel. 

Ten slotte is sporten zeer belangrijk. Vergroot je longcapaciteit door regelmatig aerobe oefeningen te doen en haal geregeld een frisse neus om de longen te zuiveren van muffe lucht.