Oorzaak malaria

Malaria wordt overgebracht door de zogenaamde malariamuggen. Dit zijn muggen, behoren tot het geslacht anopheles, die besmet zijn met parasieten van het geslacht plasmodium.

De mug die de besmetting met de parasiet overbrengt op mensen is een vrouwelijke anophelesmug. De ziekte wordt overgedragen door een steek van zo’n mug in de gebieden waar de ziekte heerst. De ziekte komt vooral voor in tropische en subtropische streken. In Afrika is het risico op besmetting het grootst.

Er bestaan ongeveer 170 soorten plasmodium, maar slechts vier ervan kunnen bij mensen malaria veroorzaken.

P. falciparum

Deze parasiet komt voornamelijk voor in Afrika, veroorzaakt de hevigste symptomen en is verantwoordelijk voor de meeste malariadoden.

P. vivax

Deze soort, die vooral in de tropische gebieden van Azië voorkomt, brengt minder erge symptomen voort, maar kan in je lever blijven zitten en tot vier jaar later steeds opflakkeringen veroorzaken.

P. malariae

Deze soort komt ook voornamelijk voor in Afrika en veroorzaakt de typische malariasymptomen, maar kan ook jaren in je bloedstroom blijven zonder te leiden tot klachten. Deze parasiet kan ook overgedragen worden via het bloed.

P. ovale

Deze soort komt vooral voor in West-Afrika. Hoewel het erg zeldzaam is, kan hij ook tot vier jaar in de lever aanwezig blijven.