Malaria

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de plasmodium-parasiet. Je kunt de ziekte enkel oplopen in tropisch en subtropische gebieden. Het is wereldwijd een van de ziektes die jaarlijks het grootste aantal dodelijke slachtoffers eist. Als malaria niet in een vroeg stadium wordt vastgesteld en behandeld, kan het dodelijk zijn.

Malaria komt alleen voor in de gebieden waar de anophelesmuggen, die de ziekte overdragen, aanwezig zijn. Die muggen leven in warme en vochtige tropische en subtropische gebieden. 90% van alle malariagevallen ontstaan in Zwart Afrika, maar ook in Zuidoost-Azie en Zuid-Amerika is het risico op malaria groot. Iedere 30 seconden sterft er ergens op de wereld een kind aan malaria. Verder zijn ook zwangere vrouwen erg kwetsbaar. Volgens de WHO sterven ieder jaar een miljoen mensen aan de ziekte.

Symptomen malaria

De symptomen bij malaria hebben veel weg van de klachten die optreden bij griep. Deze symptomen zijn eigen aan malaria:

Oorzaak

Malaria wordt veroorzaakt door malariamuggen, dit zijn muggen die besmet zijn met de parasiet plasmodium en deze via muggenbeten overbrengen op de mens. Van de 170 soorten plasmodium zijn er vier die malaria kunnen veroorzaken. P. falciparum is verantwoordelijk voor het meeste aantal malariagevallen. De andere drie zijn P.vivax, P.malariae en P. ovale. De parasieten komen enkel voor in tropische en subtropische gebieden.

Behandeling malaria

Er bestaan verschillende medicijnen die ingezet kunnen worden bij de behandeling van malaria. De belangrijkste daarvan zijn kinine, mefloquine (Lariam®) en chloroquine. Deze medicijnen kunnen enkel op voorschrift verkregen worden. Welk medicijn je voorgeschreven krijgt, is afhankelijk van het soort malaria dat je kreeg, de ernst van de verschijnselen, de leeftijd van de patiënt en de resistentie tegen antimalariamiddelen.

Malaria voorkomen

Medicijnen

Er bestaan een aantal medicijnen die malaria kunnen helpen voorkomen. Voordat je naar een risicogebied reist kun je dus best een afspraak maken met de huisarts. De twee meest gebruikte geneesmiddelen zijn Lariam (mefloquine) en Malarone (atovaquon/ proguanil). Malarone leidt tot minder bijwerkingen dan Lariam, maar is ook een stuk duurder. Andere middelen die soms ingezet worden zijn het antibioticum doxycycline, chloroquine en paludrine.

Muggenbeten voorkomen

Malaria  kun je natuurlijk ook voorkomen door muggenbeten zoveel mogelijk te vermijden. ’s Avonds en ’s nachts kun je je benen best zoveel mogelijk bedekken. De delen van je lichaam die niet bedekt zijn, kun je best insmeren met een muggenwerend middel op basis van DEET (20 tot 50%). ’s Nachts kun je best in een kamer slapen waar de muggen niet binnen kunnen of een muskietennet boven je bed ophangen.