In-vitrofertilisatie en meerlingen

Als je zwanger wil worden met behulp van in-vitrofertilisatie, kan je in bepaalde gevallen kiezen om meerdere kunstmatig bevruchte embryo’s in je baarmoeder te laten plaatsen. Dit vergroot de kans op een succesvolle zwangerschap, maar verhoogt ook het risico op complicaties, zowel voor jou als voor de embryo’s. Artsen zullen dan ook zo veel mogelijk aansturen op de inplanting van niet meer dan één embryo.

Wanneer kan je meerdere embryo’s laten terugplaatsen?

Volgens de Belgische wet mag je pas na de leeftijd van 36 jaar kiezen om twee embryo’s te laten inbrengen omdat de kans op een succesvolle zwangerschap bij IVF na deze leeftijd aanzienlijk vermindert. In Nederland mag je in principe altijd kiezen, maar in de praktijk zullen artsen je afraden om meer dan één embryo te laten inplanten. De bereidwilligheid om meerdere embryo’s te plaatsen varieert ook per ziekenhuis.

Wat zijn de risico’s op complicaties?

Als je zwanger bent van een tweeling of een drieling, stijgt het risico op een aantal complicaties zowel voor jou als voor je ongeboren kinderen. Ook bij een natuurlijke zwangerschap is dit het geval.

De risico’s voor de baby’s

Meerlingen worden komen vaker prematuur ter wereld dan baby’s die de baarmoeder niet hoefden te delen met broertjes of zusjes. Te vroeg geboren kinderen hebben vaak een te laag geboortegewicht en kampen meestal met een zwakke gezondheid na de bevalling. Hun kwetsbare toestand kan verstrekkende gevolgen hebben op korte en op lange termijn.

Op korte termijn lopen prematuren een verhoogd risico om de eerste weken na de geboorte niet te overleven als gevolg van hun zwakke gezondheidstoestand. In veel gevallen moet een te vroeg geboren baby een tijdje in observatie gehouden worden in de couveuse tot hij volgroeid is. In de couveuse is de temperatuur en luchtvochtigheid geregeld en is de baby bijgevolg minder blootgesteld aan omgevingsfactoren die zijn zwakke gezondheid bedreigen.

Op lange termijn hebben te vroeg geboren kinderen meer kans om een mentale of fysieke handicap te ontwikkelen of om achterstand op te lopen in de ontwikkeling dan baby’s die al volgroeid waren bij de geboorte. In verhouding kampen prematuren tijdens hun kindertijd ook meer met leerproblemen en gedragsstoornissen.

Hoewel prematuren in verhouding een verhoogd risico lopen op complicaties in de weken na de geboorte en in hun verdere leven, is een vroeggeboorte geen garantie op problemen. Veel prematuren groeien zonder noemenswaardige problemen op tot gezonde volwassenen, ook als ze als baby een tijdje in de couveuse moesten verblijven.

De risico’s voor de moeder

Als moeder loop je tijdens je zwangerschap meer risico op een hoge bloeddruk en op de ontwikkeling van diabetes. Ga daarom regelmatig op controle bij je huisarts of gynaecoloog en meet geregeld zelf je bloeddruk.