Cataractoperatie

Een cataractoperatie is een procedure waarbij een troebele lens (cataract) van het oog verwijderd wordt om het gezicht te verbeteren. De ooglens wordt daarna meestal vervangen door een kunstlens.

Voorbereiding

Een oogheelkundige zal verschillende maatregelen treffen om vast te stellen hoe de cataractoperatie best uitgevoerd wordt en hoe krachtig de kunstlens moet zijn. De lengte en de vorm van het oog worden gemeten.

Een cataractoperatie wordt doorgaans uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De meeste patiënten kunnen zo’n operatie dus ondergaan. Kinderen met cataract worden wel volledig verdoofd.

Operatie

De ingreep vindt plaats in een ziekenhuis of een oogkliniek. Met behulp van een microscoop wordt er een kleine insnijding gemaakt in het hoornvlies. De lens kan dan op verschillende manieren verwijderd worden, afhankelijk van het soort cataract waaraan de patiënt lijdt.

Een eerste manier is het inbrengen van een sonde in het oog. Door middel van ultrasonen wordt de ooglens verbrijzeld. Die kunnen daarna opgezogen worden. Deze techniek noemen we de phaco-emulsificatietechniek. Ook met chirurgische instrumenten kan de lens verwijderd worden.

Als de lens verwijderd is, wordt er een multifocale lens geplaatst. Daardoor is het zowel van ver als van dichtbij mogelijk scherp te stellen. Dit effect is te vergelijken met dat van een multifocale bril.

Na de operatie

Een cataractoperatie is een erg veilige ingreep, die doorgaans weinig of geen complicaties met zich meebrengt. De pijn is minimaal en de revalidatie kort.

Normaal gezien kan de patiënt dezelfde dag nog naar huis gaan. Hij moet dan wel de dag erna en een paar dagen later nog terugkomen voor controles. Een cataractoperatie kan glaucoom, een aandoening waarbij de oogzenuw beschadigd wordt, veroorzaken. Om dit te vermijden, wordt het oog na de operatie afgedekt. De patiënt mag ook geen zware fysieke inspanningen leveren en niets lezen. Hij krijgt ontstekingsremmende oogdruppels voorgeschreven. Na een tiental weken zou het oog volledig genezen moeten zijn.

Bij een klein aantal van de patiënten kan de ooglens niet in één keer verwijderd worden. Een tweede operatie is dan nodig om de overblijvende delen te verwijderen.