Cataract of grijze staar

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de ooglens vertroebelt. Het treft vooral mensen ouder dan 65.

Symptomen cataract

  • Vertroebeld, wazig zicht, waardoor vooral het zicht op afstand sterk beperkt wordt.
  • Dubbel zien, vooral bij duisternis en fel zonlicht
  • Moeilijkheden met het onderscheiden van kleuren, vooral de kleur geel

Afhankelijk van welke soort cataract, kan de ziekte snel evolueren. In de meeste gevallen wordt ook het andere oog aangetast, maar dat betekent niet dat de ziekte even snel evolueert in beide ogen.

Oorzaken

Iemand die aan cataract lijdt, heeft te veel proteïnen op zijn oogvlies zitten. Normaal gezien zijn die proteïnen op die manier geschikt dat de lens volledig doorzichtig is. Maar bij een patiënt met cataract troepen afgebroken stukjes eiwit samen in de lens.

Als gevolg daarvan kunnen de lichtstralen niet genoeg doordringen en verliest de patiënt een groot deel van zijn gezichtsvermogen.

Er bestaan verschillende soorten cataract, die allemaal een andere oorzaak kennen. In de meeste gevallen gaat het om ouderdomsstaar. Dat is een normaal gevolg van het ouder worden. Meer dan de helft van de bevolking boven de 65 zou aan cataract lijden.

Cataract kan aangeboren zijn. Als zich vlak voor de geboorte een infectie heeft voorgedaan, kan de baby al cataract hebben. Secundaire staar is een gevolg van een andere aandoening. Traumatisch cataract is het gevolg van een verwonding aan het oog.

Behandeling

De oogarts kan de diagnose cataract stellen. Om te weten te komen hoeveel je nog kan zien, zal hij een oogtest afnemen. Is je zicht nog goed genoeg, dan kan je je voorlopig behelpen met een bril of contactlenzen.

Cataract is ongeneeslijk. De enige manier om weer beter te gaan zien is door een operatie te ondergaan. Daarbij wordt de wazige ooglens vervangen door een nieuwe kunststoflens.

Hoe je cataract eventueel kunt voorkomen, is niet zeker. Als  je ouder bent dan 40, laat je ogen dan regelmatig nakijken.

Gevolgen

Zonder behandeling kan cataract ernstige gevolgen met zich meebrengen. In een vergevorderd stadium kan het zelfs blindheid veroorzaken.

Voorkomen

Bijna alle 70-plussers worden vroeg of laat geconfronteerd met cataract. Toch kan je enkele maatregelen treffen om de ziekte zo lang mogelijk te voorkomen. Bescherm je ogen altijd tegen UV-stralen, met behulp van een zonnebril, en probeer roken achterwege te laten.

Lees meer over: cataract , grijze staar , lens , ogen , oog , ooglens , staar