Bijziendheid

Heel wat mensen dragen een bril of lenzen. Er bestaan dan ook verschillenden soorten gezichtsstoornissen. Bijziendheid of myopie (de medische term) is hiervan een voorbeeld. Iemand die bijziend is kan enkel voorwerpen dichtbij scherp zien. Voorwerpen op een afstand zijn eerder wazig. Myopie komt voor als de oogbol te lang is of als het hoornvlies, het doorzichtige deel van de buitenkant van het oog, te veel kromming vertoont. Daardoor is het licht dat het oog bereikt niet precies gefocust en zijn verafgelegen objecten wazig.

Bijziendheid is geen ziekte

Myopie is een refractiefout in het optische systeem van het oog. De term ‘refractiefout’ verwijst naar een stoornis van het oog waarbij de lengte van het oog en de sterkte van het brekend stelsel bij een ontspannen accommodatie niet in verhouding met elkaar zijn. ‘Accommodatie’ betekent dat de ooglens een vermogen heeft om zijn eigen lichtbrekende kracht te wijzigen naargelang de afstand van het object. Zo wordt het scherp zien bepaald. 

Hulpmiddelen 

Myopie is een veelvoorkomende oogafwijking en ontwikkelt zich meestal tijdens de kinder- of pubertijd. Rond de leeftijd van 20 à 25 jaar stabiliseert de afwijking. Meestal zijn bijziende mensen wel in staat om een tijdschrift te lezen, maar als ze achteraan in de klas zitten, kunnen ze de letters op het bord niet goed waarnemen. 

Bijziendheid kan gemakkelijk gecompenseerd worden door een bril of contactlenzen met een negatieve sterkte. Een andere mogelijkheid is een laseroperatie aan het hoornvlies. Dit brengt echter de nodige risico’s met zich mee en het is nog niet duidelijk of de effecten blijvend zijn op lange termijn. 

Als de refractiefout opvallend groot is, kunnen de gebruikelijke bril en lenzen een probleem vormen. Brillen met een zeer dikke buitenrand zijn niet erg aangenaam. Enkele chirurgische mogelijkheden kunnen een uitweg bieden. Een voorbeeld hiervan is Clear Lens Extraction And Replacement (CLEAR). Hierbij wordt de gezonde ooglens vervangen door een kunstlens. De bijziende persoon zal zo wel zijn accommodatievermogen kwijtraken. Een correctiemiddel zoals een bril blijft essentieel, om het verlies van het accommodatievermogen op te vangen.