Behandeling hersenvliesontsteking

De behandeling van hersenvliesontsteking is in sterke mate afhankelijk van de oorzaak ervan. Voor de meeste patiënten met meningitis is een ziekenhuisopname wel noodzakelijk. Het is  belangrijk dat hersenvliesontsteking zo snel mogelijk behandeld wordt.

Virale meningitis

Virale meningitis is minder ernstig dan de andere soorten meningitis. In veel gevallen zal de hersenvliesontsteking spontaan genezen. Soms worden antivirale middelen toegediend.

Bacteriële meningitis

Een bacteriële hersenvliesontsteking is ernstiger dan een virale. Een hersenvliesontsteking van bacteriële oorsprong wordt behandeld met antibiotica. Het is belangrijk dat de behandeling meteen opgestart wordt met een breedspectrumantibioticum, een antibioticum dat actief is tegen meerdere bacteriën. Eerst moeten er wel bloedkweken worden afgenomen, zodat men kan nagaan welke bacterie precies de verwekker is.

Schimmel- of parasitaire infectie

In geval van een schimmelinfectie zal de patiënt antimyotica of schimmeldodende middelen voorgeschreven krijgen. Er bestaan ook specifieke medicijnen tegen een parasitaire meningitis.