Voordelen van een groendak

Welke gedachten krijg jij bij het horen van de kleur groen? De kans is groot dat je spontaan denkt aan de natuur en ecologie. Als je kiest voor een groendak, kies je voor kleur rond je huis én draag jij je steentje bij aan het behoud van het milieu.

Elk plat dak kan een groendak zijn. Het biedt vele voordelen, zowel voor jou als voor je omgeving. Enkele belangrijke voordelen worden hieronder opgesomd:

  • Esthetiek is een eerste en tevens zeer belangrijk voordeel. Een dak met begroeiing biedt een mooi zicht. Voor jou in de eerste plaats, maar ook voor je directe omgeving.
  • Een groendak dempt eveneens omgevingsgeluiden. De akoestische isolatie van een dak is doorslaggevend voor de globale akoestische prestatie van een gebouw. De massa van het plantendek vertegenwoordigt een zekere massa die de draagconstructie en de akoestische eigenschappen aanzienlijk verhogen.
  • Een groendak zorgt voor een extra isolatie. Onder een groendak blijft het in de zomer koel en in de winter lekker warm. Airco wordt hierdoor onnodig.
  • Een volgend voordeel is de verlenging van de levensduur van de dakdichting. Het dak blijft langer intact. Dit omdat het minder onderhevig is aan verschillende weersomstandigheden. 
  • Groendaken zorgen ten slotte voor lucht- en waterzuivering. Fijn stof wordt uit de lucht gehaald en vervolgens verteerd. 
Lees meer over: dak , groendak , groendaken , isolatie