Hoeveel kost een groendak?

Groendaken zijn met planten bedekte daken en werden oorspronkelijk geïntroduceerd om de vereniging tussen natuur en stad toch enigszins mogelijk te maken. In tegenstelling tot de Scandinavische landen, is het fenomeen in België nog vrij recent. Toch wint het de laatste jaren bijzonder aan aandacht.

Voor- en nadelen

Groendaken bieden vele voordelen voor de bewoners, omwonenden en de maatschappij. Voor de bewoner zijn de opvallendste voordelen een langere levensduur van het dak, de thermische voordelen, de verwerving van een positief imago en een verhoging van het leefcomfort.

Op grote schaal hebben groendaken een positieve invloed op het milieu, wat zich uit in een ecologische verbetering van de stedelijke omgeving. Zoals bij alles, moeten er ook hier enkele nadelen beschouwd worden. Door de begroeiing wordt het soms moeilijk regenwater op te vangen en te gebruiken. Lekken worden moeilijker op te sporen. Ook zijn de aankoopkosten voor een groendak duurder dan deze voor een traditioneel dak.

Verschillende types

Er bestaan verschillende types groendaken. Enerzijds heb je de extensieve groendaken (kruiden- of vegetatiedaken met een substraatdikte van 2-20cm), anderzijds zijn er de intensieve groendaken (daktuinen met een substraatdikte van 20-50cm). Beide types verschillen van mekaar qua oa. helling, belasting, onderhoud, investering,… .

Wat kost het?

De totale kostprijs van een groendak hangt af van verschillende parameters: het type, de gebruikte materialen, de hellingsgraad, de laagdiktes, de subsidies, het feit of je het dak zelf installeert of laat installeren door een aannemer,… 

Algemeen kan gesteld worden dat de prijs toeneemt met de substraatdikte en dus van extensieve naar intensieve groendaken. Een extensief systeem kost tussen de 15 en de 50 euro per vierkante meter, afhankelijk van het feit of je kiest voor voorgekweekte matten of zelf te zaaien sedumstekken. Hierbij moeten natuurlijk ook nog plaatsingskosten worden geteld. Sinds 2002 wordt de aanleg van extensieve groendaken gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.